Odjel za matematiku

Algebra

M083 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

FundamentalTheoremofGalois 900Kolegij Algebra izvodi se u ljetnom semestru treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike.  Cilj predmeta je upoznati studente s temeljnim algebarskim strukturama i njihovim svojstvima. Na predavanjima će se uvesti i obraditi osnovni pojmovi te dokazati njihova svojstva i međusobne poveznice, popraćene brojnim primjerima, s posebnim naglaskom na primjerima viđenim u sklopu ranije odslušanih predmeta. Na vježbama će studenti svladavati tehnike ispitivanja svojstava apstraktnih algebarskih struktura i rješavanja problemskih zadataka.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Ivan Matić Četvrtkom u 10 sati.
ASISTENT dr.sc. Darija Brajković Zorić Nakon vježbi i po dogovoru putem maila.

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. T.W. Hungerford, Algebra, Springer-Verlag, New York, 1974.
 2. H. Kraljević, Algebra, skripta, 2007.

PREPORUČENA LITERATURA

 1. S. Lang, Algebra, Springer-Verlag, New York, 2002.
 2. I. Stewart, Galois Theory, Chapmann and Hall, London, 2004.
 3. Z. Stojaković, Đ. Paunić, Zadaci iz Algebre, Novi Sad, 1998.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Algebra realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Četvrtak, 10-12h D-2
VJEŽBE Petak, 12-14h D-2

Nastava u ljetnom semestru 2020./21. se izvodi prema Modelu 1.
Za točno vrijeme i raspored predavanja molim da pratite stranicu rasporeda i Teams kanal. Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEdu pristupne podatke i kod 28tn144.

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja i obavljenih vježbi. Prihvatljivi rezultati postignuti na kolokvijima, koje studenti pišu tijekom semestra, zamjenjuju pismeni dio ispita.

Studenti tijekom izvođenja nastave pišu tri kolokvija pomoću kojih se kontinuirano provjerava njihov rad i znanje. Studentima koji su na svakom kolokviju postigli barem 20 bodova, a ukupno barem 80 bodova priznaje se pismeni dio ispita i direktno se pozivaju na usmeni dio ispita.

O konačnoj ocjeni odlučit će se na usmenom ispitu.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti o ocjeni pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 

 • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI

Priručnik za vježbe - Algebra kroz primjere može se pronaći na sljedećem linku: link.

 

Naslov vježbeMaterijali (prezentacije)

Vježbe 1

 pdf
Vježbe 2  pdf
Vježbe 3  pdf
Vježbe 4  pdf
Vježbe 5 i dio nadoknade  pdf
Vježbe 6  pdf
Vježbe 7 i dio nadoknade  pdf
Vježbe 8  pdf
Vježbe 9  pdf
Vježbe 10  pdf
Vježbe 11  pdf
Vježbe 12  pdf
Vježbe 13  pdf
   
   

 

 

 • PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA
 • Algebra pismeni - 22.05.2012. (pdf)
 • Algebra pismeni - 09.06.2012. (pdf)
 • Algebra pismeni - 20.06.2012. (pdf)
 • Algebra pismeni - 05.07.2012. (pdf)
 • Algebra pismeni - 20.09.2012. (pdf)
 • Algebra pismeni - 18.06.2014. (pdf)
 • Algebra pismeni - 04.02.2015. (pdf)
 • Algebra pismeni - 08.07.2015. (pdf)
 • Algebra pismeni - 15.09.2015. (pdf)
 • Algebra pismeni - 28.09.2015. (pdf)
 • Algebra pismeni - 04.02.2016. (pdf)
 • Algebra pismeni - 21.06.2018. (pdf)
 • Algebra pismeni - 10.06.2021. (pdf)
 • Algebra pismeni - 06.09.2021. (pdf)

 

 • PRIMJERI KOLOKVIJA
 • Algebra kolokvij - Z1 - 2016/17. (pdf)
 • Algebra kolokvij - Z2 - 2016/17. (pdf)
 • Algebra kolokvij - Z3 - 2016/17. (pdf)
 • Algebra kolokvij - Z1 - 2017/18. (pdf)
 • Algebra kolokvij - Z2 - 2017/18. (pdf)
 • Algebra kolokvij - Z3 - 2017/18. (pdf)

 

OBAVIJESTI

     

 • Kako biste vidjeti sadržaj obavijesti potrebno je prijaviti se.
 •  

  You are not authorised to post comments.

  Comments powered by CComment