Vektorski i unitani prostori

M051 (2+2+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij  Vektorski i unitarni prostori  izvodi se u zimskom semestru treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike. U kolegiju se iznosi poopćenje pojmova i rezultata s kojima su se studenti susretali u predmetima iz linearne algebre tijekom prve dvije godine studija. Kroz apstraktniji algebarski pristup, uz iznošenje detaljnih dokaza obrađenih tvrdnji vezanih uz vektorske i unitarne prostore, namjera je što bolje i jasnije razumijeti materijal korišten u većini modernih matematičkih disciplina.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
NOSITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Zoran Tomljanović konzultacije
PREDAVANJA dr.sc. Suzana Miodragović

Petkom u 13:30h, kabinet 14, 1.kat

VJEŽBE  dr.sc. Suzana Miodragović

 

 

DEMONSTRATOR

 Marinela Pilj  Četvrkom u 13:30h, D-24

 

OSNOVNA LITERATURA

1. H. Kraljević: Vektorski prostori, skripta
2. S. Kurepa: Konačnodimenzionalni vektorski prostori

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Vektorski i unitarni prostori realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA petkom u 10h  D-22
VJEŽBE petkom u 12h  D-22
DEMONSTRATURE  četvrtkom u 13:30h  D_24

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Studenti tijekom provođenja nastave pišu tri kolokvija pomoću kojih se kontinuirano provjerava rad i znanje studenata. Kolokviji zamjenjuju pismeni dio ispita. Za polaganje pismenog ispita putem kolokvija potrebno je ostvariti najmanje 20% po svakom kolokviju, te ukupno najmanje 40% od ukupnog broja bodova.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolokvij.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

Studentima koji polože pismeni ispit putem kolokvija priznaje se kolokvij tijekom cijele akademske godine (pri čemu se usmenom ispitu može pristupiti najviše dva puta).

Studenti koji polože pismeni ispit mogu pristupiti na usmeni ispit u jednom od naredna dva termina za usmeni ispit (pri čemu se usmenom ispitu može pristupiti samo jednom).

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 • MATERIJALI S VJEŽBI

 

 

 

 

OBAVIJESTI

 • Pismeni ispit 19.02. je pložila Lucija Tatarević s ocjenom dovoljan (43 boda). Ostalni studenti nisu položili pismeni dio ispita. Uvid je u četvrtak, 22.02. u 8:30h.
 • Usmeni ispit će se održati u četvrtak, 22.02. u D-2 u 9:00h.
 • Rezultati pismenog ispita 05.02.2018.
 • Usmeni ispit će se održati u utorak, 13.02.2018. u 9:00h u D-22.
 • Konacni rezultati kolokvija
 • Mole se svi studenti da sutra, 01.02. na kolokvij donesu indekse kako bi dobili potpis.
 • U petak, 26.01. vježbe i predavanja će se održati s početkom u 9:00h.
 • Treći kolokvij će se održati u četvrtak, 01.02.2018. u 12:00h u P-1.
 • [24.12.2017.]Rezultati drugog kolokvija
 • [18.12.2017.] Drugi kolokvij iz Vektorskih i unitarnih prostora će se održati u četvrtak, 21.12. u 15:00h u P-1.
 • [7.12. 2017.] U petak, 8.12. neće se održati predavanja i vježbe, a nadoknade će se održati u utorak, 12.12. u 10:00h u P-22.
 • [4.12.2017.] Nadoknada vježbi i predavanja će se održati u utorak, 5.12. u 10:00h u P-22.
 • Prvi kolokvij je u ponedjeljak, 20.11. u 14:00h u D-1.

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment