Uvod u vjerojatnost i statistiku

M050 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Uvod u vjerojatnost i statistiku izvodi se u zimskom semestru druge godine Sveučilišnog preddiplomskog studija matematike. Cilj kolegija je studente upoznati s osnovnim pojmovima teorije vjerojatnosti i statistike. Naglasak je na uvođenju osnovnih pojmova, njihovoj interpretaciji, usvajanju i razumijevanju osnovnih svojstava, ovladavanju osnovnim tehnikama i metodamama te njihovom primjenom.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Mirta Benšić  Vrijeme konzultacija
ASISTENT dr.sc. Ivan Papić
Vrijeme konzultacija
DEMONSTRATORI Daria Solić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Matej Petrinović Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. M. Benšić, N. Šuvak - Uvod u vjerojatnost i statistiku, Odjel za matematiku, Osijek, 2013.
 2. M. Benšić, N. Šuvak - Primijenjena statistika, Odjel za matematiku, Osijek, 2013.
 3. L.E. Bain, M. Engelhardt - Introduction to Probability and Mathematical Statistics, BROOKS/COLE Cengage Learning, 2008.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Uvod u vjerojatnost i statistiku realizira se u trećem semestru Sveučilišnog preddiplomskog studija matematike s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Predavanja i vježbe su obavezne.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijeda, 10:00-12:00   D - 2
VJEŽBE (grupa A) Utorak, 12:00-14:00  D - 9
VJEŽBE (grupa B)  Utorak, 14:00-16:00  D - 9

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

KOLOKVIJI

Tijekom semestra bit će organizirano polaganje dvaju kolokvija:

 • Kolokvij 1 - osnovni pojmovi teorije vjerojatnosti (teorija i zadaci : 5+35 bodova)
 • Kolokvij 2 - slučajne varijable, parametarske familije slučajnih varijabli, slučajni vektori (teorija i zadaci : 5+40 bodova)
 • Kolokvij 3 - statistički praktikum (15 bodova)
 • Student mora ostvariti minimalno 8 bodova na trećem kolokviju (statistički praktikum). Barem 50 bodova ostvarenih putem ovih triju kolokvija zamjena su za pismeni ispit i studentu osiguravaju pravo pristupanja usmenom ispitu tijekom akademske godine u kojoj je slušao kolegij. Ocjena za pristupanje usmenom ispitu formira se na temelju bodova ostvarenih na kolokvijima prema sljedećem kriteriju:
 •     50-65: dovoljan(2); 66-80: dobar(3); 81-90: vrlo dobar(4); 91-100: izvrstan (5).

PISMENI ISPIT

Ukoliko student ne ostvari barem 50 bodova putem kolokvija, pristupa pismenom ispitu. Na pismenom ispitu moguće je ostvariti najviše 100 bodova. Ocjena pismenog ispita formira se prema sljedećem kriteriju:
    50-65: dovoljan(2); 66-80: dobar(3); 81-90: vrlo dobar(4); 91-100: izvrstan (5).
Sa ostvarenih barem 50 bodova student ima pravo pristupiti usmenom ispitu u ispitnom roku (zimskom, ljetnom ili jesenskom) u kojem je položio pismeni ispit.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s kolokvija ili pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 •  NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA
Sadržaj pdf
Poglavlje 1 - Pojam i osnovna svojstva vjerojatnosti pdf
Poglavlje 2 - Slučajna varijabla pdf
Poglavlje 3 - Slučajan vektor i neki rezultati o nizovima slučajnih varijabli pdf
Poglavlje 4 - Statistika pdf
Baze podataka pdf
Dodatak pdf
Literatura pdf
Indeks pojmova pdf
   
Seeing Theory - interaktivni materijali iz osnova vjerojatnosti i statistike  
   
 •  NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI
Sadržaj vježbiMaterijali
Slučajan pokus i prostor elementarnih događaja. Osnovni pojmovi skupova. Vjerojatnost kao relativna frekvencija. Prezentacija. Outline.
Sigma-algebra događaja i aksiomatska definicija vjerojatnosti. Klasična definicija vjerojatnosti. Prezentacija. Outline.
Osnovni kombinatorni pojmovi. Primjena kombinatornih principa i klasične definicije vjerojatnosti. Prezentacija. Outline.
Geometrijski pristup definiranju vjerojatnosti. Prezentacija. Outline.
Uvjetna vjerojatnost i nezavisnost događaja. Formula potpune vjerojatnosti. Bayesova formula. Prezentacija. Outline.
Slučajna varijabla. Diskretna slučajna varijabla i njezina transformacija. Prezentacija. Outline.
Neprekidna slučajna varijabla. Funkcija distribucije slučajne varijable. Prezentacija. Outline.
Momenti diskretne slučajne varijable. Čebiševljeva nejednakost. Prezentacija. Outline.
Važne parametarske familije diskretnih slučajnih varijabli. Prezentacija. Outline.
Važne parametarske familije neprekidnih slučajnih varijabli. Prezentacija. Outline.
Transformacije neprekidnih slučajnih varijabli. Prezentacija. Outline.
Diskretan slučajan vektor. PrezentacijaOutline.
Statistički praktikum Baze. Prezentacija.
 • PRIMJERI KOLOKVIJA
Prvi kolokvij (2017./2018.) Drugi kolokvij (2017./2018.) Treći kolokvij (2017./2018.)
Prvi kolokvij (2015./2016.) Drugi kolokvij (2015./2016.) Treći kolokvij (2016./2017.)
Prvi kolokvij (2014./2015.) Drugi kolokvij (2014./2015.)
 •  PRIMJERI PISMENIH ISPITA
19. lipnja 2019. 18. rujna 2018. 4. rujna 2018. 29. siječnja 2018. 4. rujna 2017.    

 

OBAVIJESTI

 

2.7. 2019.  Usmeni ispiti 8.7. 2019. održat će se po sljedećem rasporedu:

U 9 h:

Antonela Bogdanović
Antonio Jovanović
Blaženka Bošnjak
Dolores Begović
Helena Sluganovic
Ines Batrac
Iva Pribisalić
Ivana Žagar
Lara Juzbašić

U 10 h:

Lucija Sipl
Maja Fišer
Marin Kuzminski
Mario Korov
Nikola Prološčić
Paula Džigumović
Tea Pravdić
Valentina Veseličić

 

 

Usmeni ispiti

Studenti koji su ostvarili pravo pristupanja usmenom ispitu trebaju odabrati termin i  prijaviti svoj dolazak najkasnije 7 dana prije odabranog termina korištenjem poveznice navedene ispod ovog odjeljka. Termini su navedeni na istoj poveznici. Naglašavam da je potrebno prijaviti ispit i preko ISVU sustava da bih mogla upisati ocjenu.  Ukoliko je prijavljeno pristupanje usmenom uspitu za jedan termin, eventualnu ponovnu prijavu moguće je napraviti nakon  14 dana. 

 Poveznica za prijavu usmenih ispita 

Studenti druge godine koji su kolegij slučali u prvom semestru kod izv.prof.dr.sc. Nenada Šuvaka na usmeni ispit mogu izaći 11.6. u 11:00, 28.6. u 14:00 i 12.7. u 9:00 sati, a pristupanje usmenom ispitu potrebno je e-mailom prijaviti nastavniku najkasnije tri dana prije održavanja ispita. 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment