Numerička linearna algebra

M033(2+2+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Numerička linearna algebra izvodi se u zimskom semestru treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike. Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim idejama i metodama numeričke linearne algebre koje se koriste pri rješavanju linearnih sustava, problema najmanjih kvadrata, problema svojstvenih i singularnih vrijednosti. Kroz predavanja će se na neformalan način ilustrirati problemi punih i rijetkih matrica, te će biti istaknuti problemi zaokruživanja brojeva, matrične faktorizacije, te izbor odgovarajućih algoritama pri rješavanju problema u primjenama. Na vježbama studenti trebaju savladati odgovarajuću tehniku te se osposobiti za rješavanje konkretnih problema upotrebom gotovih programskih paketa ili vlastitih programa.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Ninoslav Truhar srijedom u 11h
ASISTENT Matea Puvača po dogovoru 
DEMONSTRATOR Toni Milas  ponedjeljkom u 14h

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. Ninoslav Truhar; Numerička linearna algebra; Osijek : Odjel za matematiku, Svučilišta J. J. Strosmayera u Osijeku, 2010. (pdf)
  2. G.Golub, C.F.Van Loan, Matrix Computations, Johns Hopkins Univ Pr., 3rd edition, 1996. 
  3. R.Scitovski, Numerička  matematika, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, Osijek, 1999.(pdf)

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Numerička linearna algebra realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.

 TERMINPREDAVAONICA

PREDAVANJA

četvrtkom 10h-12h  D-36

VJEŽBE 

utorkom 8h-12h  D-22

DEMONSTRATURE

ponedjeljkom od 14h D-9

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra putem kolokvija redovito se provjerava znanje studenata. Nakon odslušanih predavanja i obavljenih vježbi polaže se ispit, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

KOLOKVIJI

Ispit se može položiti putem 3 kolokvija od kojih svaki vrijedi po 100 bodova. Kolokviji se dijele na teoriju i zadatke (40 i 60 bodova). Na svakom kolokviju bodovni prag je 10 bodova iz teorije i 20 bodova iz zadataka. Studenti, koji na kolokvijima ukupno ostvare barem 48 bodova (odnosno 40% od ukupnog broja bodova) iz teorije i 90 bodova (odnonso 50% od ukupnog broja bodova) iz zadataka te zadovoljavaje bodovne pragove, položili su ispit sa maksimalnom ocjenom dobar. Studentima će biti omogućen izlazak na jedan popravni kolokvij, na kojem će moći skupiti maksimalno 70 bodova.

 

PISMENI ISPIT

Studenti koji nisu položili pismeni dio ispita preko kolokvija, prije pristupanja usmenom ispitu trebaju najprije položiti pismeni dio ispita.

  • Na pismenom ispitu prag za prolaz je 45%.
  • Studenti koji polože pismeni ispit mogu pristupiti na usmeni ispit u jednom od naredna dva termina za usmeni ispit.
  • Prije izlaska na usmeni ispit potrebno je imati položen Matlab (Matlab se smatra položenim ako student ima najmanje 20 bodova iz zadataka na 3. kolokviju ili ako riješi zadatak iz Matlaba u predviđenom terminu).

USMENI ISPIT

  • Studenti koji polože pismeni ispit mogu pristupiti na usmeni ispit u jednom od naredna dva termina za usmeni ispit.
  • Za ocjenu dovoljan ili dobar studenti nisu obavezni na usmenom ispitu znati dokaze sljedećih teorema: Teorem 4.1., Teorem 5.1., Teorem 5.6 i Teorem 7.2.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 PRIMJERI KOLOKVIJA

PRIMJERI PISMENIH ISPITA

 

OBAVIJESTI

[23.2.2018.] Usmeni ispit će se održati 1.3.2018. u 10h u predavaonici 23. Studenti koji planiraju izaći na ispit dužni su javiti se predmetnom asistentu do 27.2.2018. u 12h.

[21.2.2018.] Pismeni ispit održan 21.2.2018. nitko nije položio. Uvidi su u četvrtak u 10h.

[19.2.2018.] Pismeni ispit iz Numeričke linearne algebre održat će se u srijedu 21.2.2018. od 11h do 13h u predavaonici P36.

[8.2.2018.] Polaganje Matlaba za studente koji su položili pismeni 7.2., će se održati u četvrtak 15.2. u 10h.

[7.2.2018.] Rezultate kolokvija možete vidjeti ovdje.

[7.2.2018.] Pismeni ispit položile su: Mihalj (45 bodova), Rukavina (49 bodova), Zrno (62 boda), Prgić (50 bodova). Kolegice koje su položile pismeni, a nemaju položen Matlab trebaju se javiti predmetnom asistentu na mail radi dogovora termina polaganja Matlaba. Pismene možete vidjeti u četvrtak 8.2.2018. u 10h.

[31.1.2018.] Rezultate trećeg kolokvija možete vidjeti ovdje. Uvidi će se održati u četvrtak od 10-12h u kabinetu 3. Studenti koji pristupaju popravnom kolokviju obavezni su javiti se predmetnom asistentu s napomenom koji kolokvij popravljaju najkasnije do 5.2. u 20h. 

[28.1.2018.] Popis studenata po predavaonicama za treći kolokvij.

[17.1.2018.] Termin vježbi na kojima će se prokomentirati Dodatni zadaci za vježbu je 22.1.2018. od 15-17h u RP1.

[15.1.2018.] U utorak 16.1.2018. na vježbe obavezno doći po rasporedu u svoju grupu (A grupa, od A do Matić, B grupa, ostali).

[10.1.2018.] Rezultate drugog kolokvija možete vidjeti ovdje. Uvidi će se održati u četvrtak 11.1. od 9h do 10h u kabinetu 3.

[8.1.2018.] Treći kolokvij iz NLA održat će se 29.1.2018. od 13h u predavaonicama RP1, RP2, RP17.

[2.1.2018.] Drugi kolokvij iz NLA održat će se 8.1. 2018. od 10h u predavaonici P1.

[27.12.2017.] Vježbe za grupu B održat će se u ponedjeljak 8.1.2018. Od 16h u RP1, a za grupu A u utorak 9.1.2018. od 10:30h u RP1.

[17.12.2017.] Vježbe za grupu B održat će se u ponedjeljak 18.12. od 8h u RP2, a vježbe za grupu A u utorak 19.12. od 10:30h u RP1.

[10.12.2017.] U utorak 12.12. 2017. vježbe za grupe A i B će se održati zajedno u terminu od 8h do 10h u predavaonici P22.

[4.12.2017.] U utorak 5.12. 2017. vježbe za grupe A i B će se održati zajedno u terminu od 8h do 10h u predavaonici P22.

[24.11.2017.] U utorak 28.11.2017 vježbe će se održati u RP1.

[20.11.2017.] U utorak 21.11. 2017. vježbe za grupu A i B će se održati zajedno u terminu grupe B, znači od 10h do 12h u predavaonici P22.

[13.11.2017.] U četvrtak 23.11.2017. se predavanje iz NLA neće održati. Nadoknada predavanje će se održati u ponedjeljak 20.11.2017. od 10h do 12h u predavaonici P1.

[7.11.2017.] Rezultate prvog kolokvija možete vidjeti ovdje. Uvidi će se održati u četvrtak 9.11. od 9h do 11h u kabinetu 3.

[2.11.2017.] Popis studenata po predavaonicama za prvi kolokvij. Ukoliko se netko od studenata ne nalazi na popisu treba se javiti predmetnom asistentu.

[26.10.2017.] Prvi kolokvij iz NLA održat će se 6.11.2017. od 16h do 18h u predavaonicama 37 i 36.

[18.10.2017.] U četvrtak 19.10.2017. predavanje iz NLA će se održati u P36 u 10h.

[12.10.2017.] U utorak 17.10. 2017 vježbe iz NLA će se održati u RP1. 

[9.10.2017.] Od 10.10. vježbe iz NLA održavat će se po novom rasporedu. Utorkom od 8-10h, grupa B i od 10-12h, grupa A u predavaonici 23.

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment