Odjel za matematiku

 

Vektorski prostori

M099 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

U kolegiju se daje općenitiji pogled na pojmove i rezultate s kojima su se studenti susretali u kolegijima iz linearne algebre u prve dvije godine studija. Kroz apstraktniji pristup želi se dublje i jasnije proniknuti u materiju koja je osnova za razumijevanje mnogih modernih matematičkih disciplina.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc.Ivan Matić  Po dogovoru.
ASISTENT dr.sc. Darija Brajković Zorić Nakon vježbi ili po dogovoru.
     

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. H. Kraljević: Vektorski prostori, skripta
 2. S. Kurepa: Konačnodimenzionalni vektorski prostori

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Vektorski prostori realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA četvrtkom, 13-15h  D-2
VJEŽBE utorkom, 8-10h  D-3


Za točno vrijeme i raspored predavanja molim da pratite stranicu rasporeda i Teams kanal. Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEdu pristupne podatke i kod 9edfzii.

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja i obavljenih vježbi. Prihvatljivi rezultati postignuti na kolokvijima, koje studenti pišu tijekom semestra, zamjenjuju pismeni dio ispita.

Studenti tijekom izvođenja nastave pišu dva kolokvija pomoću kojih se kontinuirano provjerava njihov rad i znanje. Studentima koji su postigli ukupno barem 80 bodova iz kolokvija priznaje se pismeni dio ispita i direktno se pozivaju na usmeni dio ispita.

O konačnoj ocjeni odlučit će se na usmenom ispitu.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija. Da bi položio pismeni ispit student treba ostvariti barem 40 bodova od 100 mogućih.


USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti o ocjeni pismenog ispita, formira konačna ocjena. Za pristupanje usmenom ispitu ispit mora biti prijavljen.

 

NASTAVNI MATERIJALI

    NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA

    NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI:

 

PRIMJERI KOLOKVIJA

1. kolokvij 2021./2022. pdf

2. kolokvij 2021./2022. pdf

PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA

16.9.2020. pdf

8.2.2023. pdf

 

 

OBAVIJESTI

 • [22.2.2023.] Rezultati današnjeg pismenog ispita: rezultati. Ispit se može pogledati sutra (četvrtak) u 8 sati. Ukoliko je netko spriječen, može se javiti asistentici radi dogovora naknadnog termina uvida.
 • Usmeni ispit će se održati u četvrtak, 2.3., u predavaonici broj 7, u 10:30, za studente čija prezimena počinju slovima A-M te i u petak, 3.3., u predavaonici broj 5 u 9:30 za ostale studente.
 • [8.2.2023.] Rezultati današnjeg pismenog ispita: rezultati. Za uvid se treba javiti asistentici radi dogovora termina.
 • Usmeni ispit će se održati u srijedu, 15.02.2023., u 9:30 u predavaonici broj 7.
 • [2.2.2023.] Rezultati kolokvija. Za uvid se treba javiti asistentici na mail.
 • U utorak, 24.1.2023., će vježbe početi u 8:30.
 • U četvrtak, 01.12.2022., će se predavanje održati u predavaonici D-37 (Fizika).
 • [18.10.2022.] Termini kolokvija: 1. kolokvij - 12.12. u 16 sati u D-2, 2. kolokvij - 31.1. u 10 sati u D-1.

 

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment