Statistika

M045 (2+2+1) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Statistika se izvodi u ljetnom semestru prve godine diplomskog studija financijska matematika i statistika. Cilj predmeta je omogućiti studentima upoznavanje s osnovama matematičke statistike. Od studenata se očekuje da, na temelju ovog predmeta, razumiju metode statističkog zaključivanja i da se osposobe za njihovu pravilnu primjenu. Također, predviđeno je razvijenje vještina provođenja statističkih analiza na podacima.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Mirta Benšić Vrijeme konzultacija

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. L. E. Bain and M. Engelhardt - Introduction to Probability and Mathematical statistics, BROOKS/COLE Cengage Learning, 1992.

DOPUNSKA LITERATURA

 1. J.A. Rice, Mathematical Statistics and Data Analysis, Brooks/Cole, Cengage Learning, 2007
 2. M. J. Crawley, The R Book, J. Wiley & Sons, 2007.
 3. K. Knight, Mathematical Statistics, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton-Washington, 1999.
 4. R. C. Mittelhammer, Mathematical statistics for economics and business, Springer, 1996.
 5. E. L. Lehman, Elements of Large-Sample Theory, Springer, 1999.
 6. E. L. Lehman, G. Casella, Theory of Point Estimation, Springer, 1998.
 7. J. E. Freund, Mathematical Statistics, Prentice Hall, 1992.

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Vidi raspored

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 • rješavanje zadataka i osnove teorije polažu se  unutar dva kolokvija (100 bodova ukupno)
 • vještina provođenja analiza korištenjem R-a provjerava se na trećem kolokviju (100 bodova)
 • vrednuje se prezentacija seminara i pisani oblik seminara (moguće ocjene: izvrstan seminar, zadovoljavajući seminar, ponavljenje seminara)
 • završna provjera znanja je usmeni ispit na kojemu se formira konačna ocjena
 • Uvjet za pristupanje usmenom ispitu:
  • Najmanje 30 bodova na prva dva kolokvija
  • Najmanje 50 bodova na trećem kolokviju
  • Izvrstan ili zadovoljavajući seminar
 • Formiranje ocjene: ako su postignute pozitivne ocjene na sva tri dijela, ukupna ocjena se formira počevši od ocjene usmenog ispita korekcijom u odnosu na postignute rezultate na ostalim dijelovima (+1,-1 ili 0)

Ispitne teme za usmeni ispit. 

SEMINAR

Upute za izradu seminara.

NASTAVNI MATERIJALI

 

 

 • NASTAVNI MATERIJALI : PRAKTIKUM
OpisMaterijali
Baze podataka zip
Primijenjena statistika pdf

  

OpisMaterijali
1. Uvod u R baze , R-skripta
2. Deskriptivna statistika  R-skripta 
3. Vjerojatnosne distribucije u R-u, simulacije i procjenitelji  R-skripta
4. Pouzdani intervali bazazadaci, R-skripta
5. Testiranje statističkih hipoteza o očekivanju i varijanci baze, zadaci, R-skripta

6. Testiranje statističkih hipoteza o proporciji i kvantilima

baze, zadaci, R-skripta
7. Testiranje hipoteza o distribuciji baze, zadaci, R-skripta
8. Testiranje statističkih hipoteza o očekivanju, varijanci i proporciji za dva nezavisna slučajna uzorka baze, zadaci , R-skripta
9. Testiranje hipoteza o nezavisnosti i homogenosti - hi-kvadrat test baze, zadaci, R-skripta
10. Zaključivanje o razlici dviju neprekidnih distribucija temeljeno na dva nezavisna slučajna uzorka baze, zadaciR-skripta
11. Zaključivanje temeljeno na dvama zavisnim uzorcima baze, zadaci, R-skripta
12. Mjere asocijacije i korelacije slučajnih varijabli baze, zadaciR-skripta

 Priprema kolokvija baza, baza.csv

Baza za kolokvij

PRIMJER KOLOKVIJA

  1. kolokvij 2. kolokvij
2013./2014. pdf pdf 

Baze za kolokvij

 

OBAVIJESTI

20.12.2018.

 • Na usmeni ispit možete doći srijedom ili četvrtkom tijekom veljače 2019. godine nakon što prijavite dolazak preko poveznice najkasnije do ponedjeljka u tjednu u kojemu želite doći na ispit. Raspored usmenih ispita za dani tjedan bit će objavljen utorkom. 
 • 12.9. 2018. Ukupni rezultati bez seminara (Napomena: na usmeni ispit mogu pristupiti oni studenti koji su ostvarili 40% na R-kolokviju, ostalo bez promjene.)  

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment