Fakultet primijenjene matematike i informatike

 

 

Elementarna matematika

M100 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Elementarna matematika  izvodi se u zimskom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike. Cilj kolegija je obnoviti i proširiti znanja studenata iz elementarne matematike, čime se kod studenata stvara čvrsta osnova fundamentalnih matematičkih znanja nužno potrebnih u daljnjem tijeku studija.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

  KONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Mihaela Ribičić Penava  nakon predavanja i po dogovoru
ASISTENT  
DEMONSTRATOR  Nataša Ujić  

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. D. Jukić, R. Scitovski, Matematika I, Odjel za matematiku, Osijek, 2000.
  2. B. Pavković, D. Veljan, Elementarna matematika I, Tehnička knjiga, Zagreb, 1992.

LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE

  1. B. Pavković, B. Dakić, Polinomi, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
  2. S. Kurepa, Uvod u matematiku, Tehnička knjiga, Zagreb, 1984.
  3. S. Lipschutz, Schaum's Outline of Set Theory and Related Topics, McGraw-Hill, New York, 1998.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Elementarna matematika realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.

 
 
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  četvrtak, 8:00-10:00

 D-1

VJEŽBE  četvrtak, 10:00-12:00  D-1

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti mogu polagati dva kolokvija koji zamjenjuju pismeni dio ispita. Studentima koji su na svakom kolokviju postigli barem 20 bodova, te ukupno na oba kolokvija postigli 80 bodova  priznaje se pismeni dio ispita i direktno se pozivaju na usmeni dio ispita. Postoji mogućnost popravka jednog od kolokvija na kome nije postignuta prolazna razina. 

dovoljan (2): 80-114
dobar (3): 115-154
vrlo dobar (4): 155-179
izvrstan (5): 180 i više

 

DOMAĆE ZADAĆE

Tijekom semestra studentima će biti ponuđeno rješavanje domaćih zadaća na kojima se može ostvariti najviše 15% dodatnih bodova koji mogu utjecati na konačnu ocjenu.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za sve studente i nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog ispita je 50 bodova.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

Nastavni materijali nalaze se u odgovarajućim kanalima kolegija Elementarna matematika na platfomi MS Teams.

 

PRIMJERI KOLOKVIJA

PRIMJERI PISMENIH ISPITA

 

Podsjetnik pitanja za usmeni ispit. 

 

OBAVIJESTI

Obavijesti su vidljive samo registriranim korisnicima.

 

 

 

 

 

 

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment