Matematička logika u računalnoj znanosti

M088 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cMatematička logika u računalnoj znanosti izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija Matematika i računarstvo. Cilj kolegija je studente upoznati s osnovnim pojmovima matematičke logike i stjecanje znanja potrebnog za automatizirano dokazivanje teorema i verifikaciju programa te ovladati tehnikama potrebnim za korištenje proof asistanta COQ.

 

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Slobodan Jelić  Srijeda 11-12 ili po dogovoru putem e-maila
ASISTENT

Luka Borozan

Matea Puvača

Po dogovoru putem e-maila ili nakon održanih vježbi

 

OSNOVNA LITERATURA

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Matematička logika u računalnoj znanosti realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.
 
Raspored studenata po grupama možete pronaći ovdje.
 
OD IZNIMNE JE VAŽNOSTI DA STUDENTI DOLAZE U SVOJU GRUPU.
 
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Utorak, 12:00-14:00 RP1
VJEŽBE  Petak, 13:00-15:00 RP1 (A), RP2 (B), RP3 (C)

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 Tijekom semestra studenti mogu polagati kolokvije (2 kolokvija) koji zamjenjuju pismeni ispit. Osim kolokvija, studenti mogu pisati domaće zadaće. Studentima koji su na svakom kolokviju postigli barem 50% bodova priznaje se pismeni dio ispita. Putem kolokvija moguće je ostvariti najviše 100 ukupnih bodova. Pismeni ispit također nosi do 100 ukupnih bodova na kolegiju. Ocjena se računa prema sljedećem kriteriju.

  • Dovoljan (2): [50, 62)
  • Dobar (3): [63, 75]
  • Vrlo dobar (4): (75, 87)
  • Izvrstan (5): [87,100]

Domaće zadaće pišu se tijekom semestra i nisu obavezne. Zadaju se nakom predavanja s rokom rješavanja približno 7 dana. Rješavanje zadaća utječe na završnu ocjenu. Asistent ima pravo zatražiti izlaganje svake zadaće studenta tijekom semestra.

 

NASTAVNI MATERIJALI

Naslov predavanja   Materijali Kod (u Coqu)
 Uvod u Coq. Tipovi i funkcije. Prirodni brojevi.  PDF

Tipovi i funkcije

Prirodni brojevi

Skripta (dio) PDF  


 

DOMAĆE ZADAĆE

Studenti grupe A predaju domaće zadaće na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., studenti grupe B na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. te studenti grupe C na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

PI - predložak

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment