Strukture podataka i algoritmi I

I053 (3+2+0) - 7 ECTS bodova

Osnovne informacije

SPAKolegij Strukture podataka i algoritmi I se u zimskom semestru druge godine preddiplomskog studija matematike i preddiplomskog studija matematike i računarstva. Cilj kolegija je studente upoznati s vrstama te uporabama jednostavnih i složenih struktura podataka i algoritama te koristiti ih u praktičnoj primjeni u objektno orijentiranom programskom jeziku C++.

  • Sadržaj kolegija: [pdf
 NASTAVNIKKONZULTACIJE
PREDAVAČ doc. dr.sc. Slobodan Jelić Termini
ASISTENT Luka Borozan Termini

 

Osnovna literatura

  1. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Introduction to Algoritms, 2Ed, MIT Press, 2001. 
  2. Algorithms in C++, Parts 1-4 Fundamentals, Data Structure, Sorting, Searching, Third Edition, 1998.
  3. B. Motik, J. Šribar: Demistificirani C++, Element, Zagreb, 1997. 

Raspored predavanja i vježbi

Izvedbeni program kolegija Uvod u strukture podataka i algoritme realizira se s fondom od 75 sati (tjedno 3 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Četvrtak, 12:00-15:00 h P1
VJEŽBE Četvrtak, 15:00-17:00 h
RP2

Pravila polaganja ispita

Tijekom semestra studenti mogu polagati tri kolokvija koji zamjenjuju pismeni ispit. Prva dva kolokvija su teorijskog tipa, a treći je programerskog tipa. Kolokvij se smatra položenim ako se na njemu ostvari barem 50% ukupnih bodova (na tom kolokviju).

Svim studentima ponuđene su dvije razine kolokvija: osnovna i napredna. Razine se razlikuju po složenosti i zahtjevnosti zadataka. Kolokviji na naprednoj razini nose najviše 90% od ukupnog broja bodova, dok kolokviji na osnovnoj razini nose najviše 75% bodova. Studentima, koji su na svakom kolokviju postigli barem 50% bodova, priznaje se pismeni dio ispita. Studenti se na početku semestra odlučuju za razinu kolokvija, a nakon toga sve kolokvije pišu na toj razini.

Osim kolokvija, studenti mogu pisati domaće zadaće. Putem domaćih zadaća može se ostvariti najviše 10% od ukupnog broja bodova.

Pismeni ispit sastoji se teorijskog i programerskog dijela, piše se na dvije razine i ima istu težinu kao i kolokviji (na pojedinim razinama).

Konačna ocjena se računa prema sljedećem kriteriju.

  • dovoljan (2): [37.5% - 55%)
  • dobar (3): [55% - 75%)
  • vrlo dobar (4): [75% - 90%)
  • izvrstan (5): [90% - 100%)

Domaće zadaće pišu se tijekom semestra i nisu obavezne. Zadaju se nakon predavanja s rokom rješavanja približno 7 dana. Studenti koji predaju zadaću dužni su ju izlagati na vježbama kako bi im se priznali ostvareni bodovi.


E-kolegij

 U ovoj akademskoj godini nastava iz kolegija Uvod u strukture podataka i algoritme provodit će se uz pomoć istoimenog e-kolegija koji se odvija na platformi za e-učenje MERLIN.

Nastavni materijali s predavanja, provjere znanja, ankete i računarski praktikumi održavat će se isključivo unutar gore navedenog e-kolegija. Obavijesti vezane za održavanje kolegija bit će dostupne i unutar sustava i na ovoj web stranici.


OBAVIJESTI

  • [03.10.2018.] Molimo sve studente da na prve vježbe ponesu svoje AAI@Edu podatke radi upisa na e-kolegij.
You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment