Matematička natjecanja

M103 (0+3+0) - 4 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

hyperMatematička natjecanja izvode se u ljetnom semestru druge godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike. Glavni cilj kolegija je pripremiti studente za sudjelovanje na studentskim međunarodnim natjecanjima iz matematike. Na nastavi će se obrađivati razne tehnike i ideje za rješavanje složenih matematičkih problema, te će studenti biti osposobljavani za analizu i rješavanje izazovnih zadataka kakvi se pojavljuju na natjecanjima. 

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku pdf.

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Snježana Majstorović  
ASISTENT dr.sc. Ljiljana Primorac Gajčić  

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. M. Becheanu, International Mathematical Olympiads 1959-2000. Problems. Solutions. Results, Academic Distribution Center, Freeland, USA, 2001.
 2. 2. L. Fehér, G.Kós, A. Tóth, Mathematical Analysis-Problems and Exercises II, Eötvös Loránd University, Faculty of Sciences, Typotex 2014.
 3. A.S. Posamentier, C.T. Salkind, Challenging Problems in Algebra, Dover Books in Mathematics, 1996.
 4. C.J. Bradley, Challenges in Geometry: for Mathematical Olympians Past and Present, Oxford University Press, 2005.
 5. I. Tomescu, R.A. Melter, Problems in Combinatorics and Graph Theory, John Wiley and Sons, 1985. 6. M.Th. Rassias, Problem-Solving and Selected Topics in Number Theory : In the Spirit of the Mathematical Olympiads Foreword by Preda Mihailescu, Springer, New York, 2011.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Matematička natjecanja realizira se s fondom od 45 sati (tjedno 3 sata vježbi). Pohađanje vježbi je obavezno.
 
 TERMINPREDAVAONICA
VJEŽBE - 1    
VJEŽBE - 2    

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Vježbe su obavezne. Kolegij se polaže na temelju bodova ostvarenih na domaćim zadaćama. Za ocjenu dovoljan (2) potrebno je skupiti barem 40% od ukupnog broja bodova s domaćih zadaća. Rješenja domaćih zadaća studenti predaju u pisanom obliku i izlažu na vježbama. Prije odlaska na međunarodno natjecanje, provodi se izborno natjecanje koje odlučuje o tome koji će studenti sudjelovati na natjecanju.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI
Naslov vježbeOpis vježbeMaterijali
 vj1 & vj2    pdf
     
     
 • PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA
 • pism
 • itd.

 

 • DOMAĆE ZADAĆE

 

Naslov zadaćeRok predaje zadaće
   
   
... ...

 

 

OBAVIJESTI

 • [18.09.2019.] ISPRAVAK: Ispitivanje domaćih zadaća održat će se 19.09. u 8:30h, kabinet br. 19
 • (16.06.2019) Ispitivanje domaćih zadaća umjesto 17.06. održat ce se 19.06. u 9 h u kabinetu br. 19
 • [23.05.2019.] Novi zadaci za domaću zadaću su ovdje: pdf Student obavezno treba riješiti zadatke 1,2 i 6. Rok predaje zadaće je 10.06.2019. 
 • [17.04.2019.] U četvrtak, 18.04.2019. vježbe se neće održati. Nastavljamo s vježbama 25.04.2019.
 • [8.04.2019.] Zadaci za drugu domaću zadaću  DZ2 nalaze se ovdje: pdf Za pozitivno riješenu zadaću DZ2 potrebno je riješiti najmanje tri zadatka: Zadatak 1,2 i 3. Rješenja zadataka studenti predaju asistentici Primorac Gajčić u pisanom obliku najkasnije 23.04.2019. Nečitka rješenja se neće uzimati u obzir.   
 • [19.03.2019.] Umjesto u četvrtak, 21.03.2019. vježbe će se održati u srijedu 20.03.2019. u RP-2.
 • [12.03.2019.] Zadaci za prvu domaću zadaću  DZ1 nalaze se ovdje: pdf. Za pozitivno riješenu zadaću DZ1 potrebno je riješiti najmanje dva zadatka: Zadatak 1 i Zadatak 2. Rješenja zadataka studenti predaju asistentici Primorac Gajčić u pisanom obliku najkasnije 21.03.2019. Nečitka rješenja se neće uzimati u obzir.   

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment