Numerička matematika

M089 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

 

 • NASTAVA NA DALJINU (2019./2020.) - od 19. ožujka 2020.

Zbog novog koncepta nastave uvodimo i novu mogućnost polaganja ispita iz Numeričke matematike. Tijekom semestra dobit ćete četiri domaće zadaće. Rok za predaju zadaće je 14 dana od objave. Zadaće se mogu pisati u LaTeX-u ili rukom. Ako zadaće pišete rukom slijedite upute koje su napisane u dokumentu sa zadacima.  Na sve četiri zadaće potrebno je skupiti ukupno barem 160 od ukupno 400 bodova.  .pdf file s rješenjima trebate poslati do zadanog roka na email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   Naslov emaila, kao i naziv .pdf-a treba biti DZ-NM-br.zadace-Prezime-Ime.  Svima koji budete ispunili ovaj uvjet, domaće zadaće ćemo  priznati umjesto kolokvija, odnosno pismenog dijela ispita. Pritom je izrazito važno da  zadatke rješavate SAMOSTALNO, na što ćemo posebno obratiti pažnju prilikom ispravljanja. Usmeni ispit održat će se uobičajenim načinom, odnosno putem skypa, ako epidemiološka situacija potraje dulje vremena. Studenti koji ne polože ispit na ovaj način, ispit će polagati na klasičan način putem pismenog i usmenog ispita u periodu u kojem to bude dopuštala epidemiološka situacija.

REZULTATI PRVE ZADAĆE

Rezultate mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

REZULTATI DRUGE ZADAĆE

Rezultate mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

REZULTATI TREĆE ZADAĆE

Rezultate mogu vidjeti samo registrirani korisnici.


REZULTATI ČETVRTE ZADAĆE

Rezultate mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

UKUPNI REZULTATI ZADAĆA

Rezultate mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

OBAVIJEST O USMENOM ISPITU

18. 9. 2020. Drugi termin usmenog ispita u okviru jesenskog roka održat će se 23. rujna i 25. rujna s početkom u 8:00. u dvorani 37 (kod ulaza na Odjel za fiziku). Studenti koji žele izaći na usmeni ispit trebaju do nedjelje 20. rujna na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. poslati email sa sljedećim naslovom "23.9 - pristupam usmenom" odnosno "25.9 - pristupam usmenom".

16. 9. 2020. Drugi termin usmenog ispita u okviru jesenskog roka održat će se u petak 18. rujna s početkom u 8:00. u dvorani 37 (kod ulaza na Odjel za fiziku).

3. 9. 2020. Prvi termin usmenog ispita u okviru jesenskog roka održat će se u petak 4. rujna  s početkom u 8:00. u dvorani 37 (kod ulaza na Odjel za fiziku).

28. 8. 2020. Prvi termin usmenog ispita u okviru jesenskog roka održat će se u petak 4. rujna  s početkom u 8:00. Studenti koji žele izaći na usmeni ispit trebaju do srijede 2. rujna na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. poslati email sa sljedećim naslovom "4.9 - pristupam usmenom". Nakon toga bit će objavljen vremenski raspored usmenih ispita, kao i mjesto (dvorana) ispita.

10. 7. 2020.  Usmenu ispit za studente koji su se odlučili za termin 13. 7. održat će se u 8:00 u Dvorani 1.

6. 7. 2020.  Usmenu ispit za studente koji su se odlučili za termin 7. 7. održat će se u 8:00 u Dvorani 1.

30. 6. 2020. Drugi termin usmenog ispita održat će se u utorak 7. srpnja i ponedjeljak 13. srpnja  s početkom u 8:00. Studenti koji žele izaći na usmeni ispit trebaju do petka 3. srpnja na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. poslati email sa sljedećim naslovom "7.7 - pristupam usmenom" ili "13.7. - pristupam usmenom". Nakon toga bit će objavljen vremenski raspored usmenih ispita, kao i mjesto (dvorana) ispita.

21. 6. 2020. Prvi termin usmenog ispita održat će se u utorak 23. lipnja s početkom u Dvorani 1, u 8:00.

8. 6. 2020. Studenti koji su na domaćim zadaćama skupili ukupno više od 160 bodova položili su pismeni dio ispita. Usmenom ispitu temeljem ovog rezultata moći će se pristupiti na ljetnom ili jesenskom roku.

Prvi termin usmenog ispita održat će se u utorak 23.lipnja s početkom u 8:00. Studenti koji žele izaći na usmeni ispit trebaju do petka 19. lipnja na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. poslati email sa sljedećim naslovom "23.6 - pristupam usmenom". Nakon toga bit će objavljen vremenski raspored usmenih ispita, kao i mjesto (dvorana) ispita.

 

MATERIJALI S PREDAVANJA I VJEŽBI 2019./2020. (nastava na daljinu)

 

Predavanje - 28. svibnja 2020.  Numerička integracija - zadnje predavanje!!!       

1. Pogledajte video predavanja. Proučite 14. vježbe (Vježbe - dostupno od 28. svibnja 2020).

2. Pročitajte poglavlje Numerička integracija u knjizi  R. Scitovski, Numerička matematika, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2015

3.  VAŽNO 1: Četvrta domaća zadaća nalazi se ovdje (dostupno od 28. svibnja): (.pdf).  Rok za predaju zadaće je 11. lipnja 2020.  do 12:00 (podne).   .pdf  dokument s rješenjima  trebate  poslati do navedenog roka na email adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Naslov emaila treba biti DZ-NM-4-Prezime-Ime. Zadaće se mogu pisati u LaTeX-u ili rukom. Ako zadaće pišete rukom slijedite upute koje su napisane u dokumentu sa zadacima.


            

Vježbe - dostupno od 28. svibnja 2020. - zadnje vježbe!!!   
                                       

Prezentacija za vježbe se nalazi na ovom linku: Vježbe14

Rješenja zadataka su numerirana prema zadacima u prezentaciji i možete ih preuzeti ovdje:  Rješenja_Vježbe14                  

Video vježbi: Video_Vježbe14

 

 

Predavanje - 21. svibnja 2020.  Cholesky dekompozicija. Iterativne metode za rješavanje sustava linearnih jednadžbi    

 

1. Pogledajte skraćeni video predavanja. Proučite 13. vježbe (Vježbe - dostupno od 21. svibnja 2020).

2. Pročitajte materijale od 61. do  63. stranice u knjizi  R. Scitovski, Numerička matematika, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2015

3.  VAŽNO:  Rok za predaju zadaće je 21. svibnja 2020.  do 12:00 (podne).   .pdf  dokument s rješenjima  trebate  poslati do navedenog roka na email adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Naslov emaila treba biti DZ-NM-3-Prezime-Ime. Zadaće se mogu pisati u LaTeX-u ili rukom. Ako zadaće pišete rukom slijedite upute koje su napisane u dokumentu sa zadacima.

  


            

Vježbe - dostupno od 21. svibnja 2020.  
                                       

Prezentacija za vježbe se nalazi na ovom linku: Vježbe13

Rješenja zadataka su numerirana prema zadacima u prezentaciji i možete ih preuzeti ovdje:  Rješenja_Vježbe13                      

Video vježbi: Video_Vježbe13

 

Predavanje - 14. svibnja 2020.  Uvjetovanost sustava linearnih jednadžbi (nastupno predavanje dr. sc. Marije Miloloža Pandur)        

1. Predavanje se održava 14. svibnja s početkom u  10:00 te će se pratiti online putem ove poveznice.  Molimo sve studente da prate predavanje uživo. Predsjednik Povjerenstva izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović će kroz komunikacijski kanal Comments (na dnu ove stranice) pozvati sve koji prate ovo predavanje da napišu svoje ime, za što je potrebno biti logiran na stranici. Putem istog kanala mogu se postavljati pitanja, koja će prof. Tomljanović pročitati na kraju predavanja te će dr. sc. M.Miloloža Pandur na njih odgovarati. 

2. Proučite 12. vježbe (Vježbe - dostupno od 14. svibnja 2020).


            

Vježbe - dostupno od 14. svibnja 2020.  
                                       

Prezentacija za vježbe se nalazi na ovom linku: Vjezbe12

Rješenja zadataka su numerirana prema zadacima u prezentaciji i možete ih preuzeti ovdje:  Rješenja_Vježbe12                        

Video vježbi: Video_Vježbe12

 

 

 

 

Predavanje - 7. svibnja 2020.  Singularna dekomopozicija i linearni problem najmanjih kvadrata. Gradijentna i stohastička gradijentna metoda za linearni problem najmanjih kvadrata. Nelinearni problemi najmanjih kvadrata.        

1. Pogledajte video predavanja. Proučite 11. vježbe (Vježbe - dostupno od 7. svibnja 2020).

2. Pročitajte materijale od 156. do  171. stranice u knjizi  R. Scitovski, Numerička matematika, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2015

3.  VAŽNO 1: Treća domaća zadaća nalazi se ovdje (dostupno od 7. svibnja): (.pdf).  Rok za predaju zadaće je 21. svibnja 2020.  do 12:00 (podne).   .pdf  dokument s rješenjima  trebate  poslati do navedenog roka na email adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Naslov emaila treba biti DZ-NM-3-Prezime-Ime. Zadaće se mogu pisati u LaTeX-u ili rukom. Ako zadaće pišete rukom slijedite upute koje su napisane u dokumentu sa zadacima.

4. VAŽNO 2: U četvrtak 14. svibnja 2020. od 10.00 do 10.45 u okviru predmeta Numerička matematika održat će se nastupno predavanje dr. sc. Marije Miloloža Pandur pod naslovom "Uvjetovanost sustava linearnih jednadžbi". Predavanje će se pratiti u realnom vremenu putem poveznice koja će biti objavljena na vrhu mrežne stranicu. Ovim putem Vas molimo da sudjelujete na predavanju što ćete trebati potvrditi kroz online komunikacijski kanal na web stranici. Sve ostale upute dobit ćete do nastupnog predavanja.   


            

Vježbe - dostupno od 7. svibnja 2020.  
                                       

Prezentacija za vježbe se nalazi na ovom linku: Vježbe_11

Rješenja zadataka su numerirana prema zadacima u prezentaciji i možete ih preuzeti ovdje: Rješenja_Vježbe11

Video vježbi: Video_Vježbe11

 

 

Predavanje - 30. travnja 2020.  Linearni problem najmanjih kvadrata. Sustav normalnih jednadžbi. QR dekompozicija.        

1. Pogledajte video predavanja. Proučite 10. vježbe (dostupno ispod na Vježbe - 30. travnja 2020.).

2. Pročitajte materijale od 153. do  156. stranice u knjizi  R. Scitovski, Numerička matematika, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2015

3.  VAŽNO 1: Treća domaća zadaća bit će objavljena 7. svibnja 2020., što znači da će rok za predaju biti 21. svibnja 2020.

4. VAŽNO 2: U četvrtak 14. svibnja 2020. od 10.00 do 10.45 u okviru predmeta Numerička matematika održat će se nastupno predavanje dr. sc. Marije Miloloža Pandur pod naslovom "Uvjetovanost sustava linearnih jednadžbi". Predavanje će se pratiti u realnom vremenu putem poveznice koja će biti objavljena na vrhu mrežne stranicu. Ovim putem Vas molimo da sudjelujete na predavanju što ćete trebati potvrditi kroz online komunikacijski kanal na web stranici. Sve ostale upute dobit ćete do nastupnog predavanja.    


            

Vježbe - Dostupno od 30. travnja 2020.  
                                       

Prezentacija za vježbe se nalazi na ovom linku: Vježbe_10

Rješenja zadataka su numerirana prema zadacima u prezentaciji i možete ih preuzeti ovdje:    Rješenja Vježbe_10

Video vježbi: Video_Vježbe10

  

Predavanje - 23. travnja 2020.  Fourierovi polinomi. Problemi najmanjih kvadrata. Egzistencija i jedinstvenost LS pravca.       

1. Pogledajte video predavanja. Proučite 9. vježbe (dostupno ispod na Vježbe - 23. travnja 2020.).

2. Pročitajte materijale od 127. do  134.  te 145. do 148. stranice u knjizi  R. Scitovski, Numerička matematika, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2015

3.  Ne zaboravite da je rok za predaju druge zadaće 23. travnja 2020.  do 12:00 (podne).   Domaća zadaća zajedno s uputama nalazi se u okviru predavanja od 9. travnja 2020.


            

Vježbe - 23. travnja 2020.  
                                       

Prezentacija za vježbe se nalazi na ovom linku: Vježbe_9

Rješenja zadataka su numerirana prema zadacima u prezentaciji i možete ih preuzeti ovdje:    Rješenja Vježbe_9                             

Video vježbi: Video_Vježbe9

Predavanje - 16. travnja 2020.  Aproksimacija funkcija. Gramova matrica. Ortogonalni polinomi       

1. Pogledajte video predavanja. Proučite 8. vježbe (dostupno ispod na Vježbe - 16. travnja 2020.).

2. Pročitajte materijale od 123. do  126. stranice u knjizi  R. Scitovski, Numerička matematika, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2015

3.  Ne zaboravite da je rok za predaju druge zadaće 23. travnja 2020.  do 12:00 (podne).   Domaća zadaća zajedno s uputama nalazi se u okviru predavanja od 9. travnja 2020.


            

Vježbe - 16. travnja 2020.  
                                       

Prezentacija za vježbe se nalazi na ovom linku: Vjezbe_8

Rješenja zadataka su numerirana prema zadacima u prezentaciji i možete ih preuzeti ovdje:  Rješenja_Vjezbe8                                  

Video vježbi: Video_8vježbe


  

Predavanje - 9. travnja 2020.  Lipschitz-neprekidne funkcije - metoda jednostavnih iteracija i Newtonova metoda. Numeričko rješavanje sustava nelinearnih jednadžbi.        

1. Pogledajte video predavanja. Proučite 7. vježbe (dostupno ispod na Vježbe - 9. travnja 2020.).

2. Pročitajte materijale od 109. do  117. stranice u knjizi  R. Scitovski, Numerička matematika, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2015

3.  Druga domaća zadaća nalazi se ovdje: (.pdf) ( korigirano ).  Rok za predaju zadaće je 23. travnja 2020.  do 12:00 (podne).   .pdf  dokument s rješenjima  trebate  poslati do navedenog roka na email adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Naslov emaila treba biti DZ-NM-2-Prezime-Ime. Zadaće se mogu pisati u LaTeX-u ili rukom. Ako zadaće pišete rukom slijedite upute koje su napisane u dokumentu sa zadacima.


            

Vježbe - 9. travnja 2020.  
                                       

Prezentacija za vježbe se nalazi na ovom linku: Vježbe 7

Rješenja zadataka su numerirana prema zadacima u prezentaciji i možete ih preuzeti ovdje: Rješenja_Vježbe7

Video vježbi: VIDEO_7vježbe

 

Predavanje - 2. travnja 2020.  Numeričko rješavanje nelinearnih jednadžbi. Newtonova metoda i modifikacije.        

1. Pogledajte video predavanja. Proučite 6. vježbe (dostupno ispod na Vježbe - 2. travnja 2020.).

2. Pročitajte materijale od 99. do  109. stranice u knjizi  R. Scitovski, Numerička matematika, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2015

3.  Ne zaboravite da je rok za predaju Prve domaće zadaće 2. travnja 2020. Upute su Vam dane dolje u okviru Predavanje - 19. ožujka 2020. 


             

Vježbe - 2. travnja 2020.  
                                       

Prezentacija za vježbe se nalazi na ovom linku: Vježbe_6

Rješenja zadataka su numerirana prema zadacima u prezentaciji i možete ih preuzeti ovdje:   Rješenja_Vježbe6   

 

 

 

 

Predavanje - 26. ožujka 2020.  Numeričko rješavanje nelinearnih jednadžbi. Metoda bisekcije i metoda jednostavnih iteracija.        

1. Pogledajte video predavanja. Proučite 5. vježbe (dostupno ispod na Vježbe - 26. ožujka 2020.).

2. Pročitajte materijale od 85. do  99. stranice u knjizi  R. Scitovski, Numerička matematika, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2015

3.  Ne zaboravite da je rok za predaju Prve domaće zadaće 2. travnja 2020. u 23:59. Upute su Vam dane dolje u okviru Predavanje - 19. ožujka 2020. 


             

Vježbe - 26. ožujka 2020.   - Po dijelovima kubna interpolacija. Numeričko rješavanje nelinearnih jednadžbi. Metoda bisekcije i metoda jednostavnih iteracija.
                                       

Prezentacija za vježbe se nalazi na ovom linku: Vježbe_5

Rješenja zadataka su numerirana prema zadacima u prezentaciji i možete ih preuzeti ovdje:  Rješenja_Vježbe5      

 

Predavanje - 19. ožujka 2020.  Spline interpolacija.        

1. Pogledajte video predavanja. Proučite 4. vježbe (dostupno ispod na MATERIJALI S VJEŽBI 2019./2020. (nastava na daljinu).

2. Pročitajte materijale od 30. do  41. stranice u knjizi  R. Scitovski, Numerička matematika, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2015

3.  Prva domaća zadaća nalazi se ovdje: (pdf).  Rok za predaju zadaće je 2. travnja 2020. u 23:59. Zadaću trebate napisati u LaTeX-u i pripremiti odgovarajući .pdf.  Na svakoj zadaći potrebno je skupiti barem 40 bodova od ukupno 100. Studenti čija prezimena započinju slovima od A do K .pdf file s rješenjima trebaju poslati do navedenog roka na email doc.dr.sc.Suzani Miodragović na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a ostali studenti izv.prof.dr.sc.Dariji Marković na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..  Naslov emaila, kao i naziv .pdf-a treba biti DZ-NM-Prezime-Ime.


             

Vježbe - 19. ožujka 2020.    Linearna i spline interpolacija                                          

Prezentacija za vježbe se nalazi na ovom linku: Vježbe_4

Rješenja zadataka su numerirana prema zadacima u prezentaciji i možete ih preuzeti ovdje: Rješenja_Vježbe4          

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Numerička matematika izvodi se u ljetnom semestru druge godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i računarstva . Studente će se upoznati s glavnim idejama i metodama numeričke matematike. Metode će biti popraćene brojnim ilustrativnim primjerima.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Kristian Sabo  
ASISTENT izv.prof.dr.sc. Darija Marković
 
 ASISTENT doc.dr.sc. Suzana Miodragović  nakon vježbi
 

OSNOVNA LITERATURA

      1. R.Scitovski, Numerička matematika, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2015
 1. R.Scitovski, Numerička matematika, prateći Mathematica-programi (Pogreske, Interpolacija, Sustavi linearnih jednadzbi, Nelinearne jednadzbe, Aproksimacija, PNK, GN, Integracija, ODE, Moduli)
LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE
 1. A. S.Ackleh, E. J. Allen, R. B.Kearfott, P.Seshaiyer, Classical and Modern Numerical Analysis, Theory, Methods and Practice, Chapman and Hall/CRC, 2010
 2. A.Bjorck, G.Dahlquist, Numerical Methods in Scientific Computing, SIAM, 2008.
 3. P.E.Gill, W.Murray and M.H.Wright, Practical Optimization, Academic Press, 1981.
 4. E.M.T.Hendrix, B.G.Toth, Introduction to Nonlinear and Global Optimization, Springer, Berlin, 2010.
 5. D.Kincaid, W.Cheney, Numerical Analysis, Brooks/Cole Publishing Company, New York, 1996.
 6. R.Plato, Numerische Mathematik, Vieweg+Teubner, 2010.
 7. W.H.Press, B.P.Flannery, S.A.Teukolsky, W.T.Vetterling, Numerical Recipes, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
 8. H.R.Schwarz, N.Koeckler, Numerische Mathematik, Springer, Berlin, 2011.
 9. R.Scitovski, N.Truhar, Z.Tomljanović, Metode optimizacije, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2014
 10. G.W.Stewart, Afternotes goes to Graduate School, SIAM, Philadelphia, 1998.
 11. J.Stoer, R.Bulirsch, Introduction to Numerical Analysis, Springer-Verlag, New York, 1993.
 12. L.N.Trefethen, D.Bau, Numerical Linear Algebra, SIAM, Philadelphia, 1997.
 13. N.Truhar, Numerička linearna algebra, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2010

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Numerička matematika realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  Četvrtak, 10-12h D-1
VJEŽBE  Četvrtak 12-14h D-2 i D-9
     

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

KOLOKVIJI I DOMAĆE ZADAĆE

Studenti tijekom studija mogu polagati 2 kolokvija, koji pokrivaju cijelo gradivo. Uspješno položeni kolokviji zamjenjuju pismeni dio ispita. Studenti tijekom studija mogu rješavati domaće zadaće ili izraditi seminarski rad. Uspješno riješeni zadaci i urađen seminarski rad utječe na konačnu ocjenu iz kolegija. Iznimno, od 19.ožujka 2020. za vrijeme izvođenja nastave na daljinu za studente koji pismeni dio ispita polažu preko kolokvija izrada domaćih zadaća je obavezna.

 

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za sve studente koji predmet nisu položili putem kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s kolokvija, domaćih zadaća, pismenog ispita i seminara, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

          Nastavni tekstovi                                     Prateći software     
Udžbenik: Numerička matematika        Pogreške
Rubni problem za ODJ Interpolacija. Spline interpolacija
Newtonova metoda Rješavanje sustava linearnih jednadžbi      
GOP Rješavanje nelinearnih jednadžbi

 

Aproksimacija funkcija
  Problemi najmanjih kvadrata
  Numerička integracija
  Numeričko rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi
 

Numeričko rješavanje parcijalnih diferencijalnih jednadžbi          

  Minimizacija

 

 

MATERIJALI SA VJEŽBI (2019./2020.)

1.vježbe                          Pogreške                                                                   .pdf         
2.vježbe  Pogreške

 .pdf

3.vježbe Interpolacija. Lagrangeov interpolacijski polinom. Newtonov i Hermiteov interpolacijski polinom. .pdf
     

 

PRIMJERI KOLOKVIJA:

  1. kolokvij  2. kolokvij  3. kolokvij  4. kolokvij  rezultati 
2018/19 pdf pdf     
2015/16 pdf pdf - - -
2014/15 pdf pdf - -
 2013/14 pdf pdf - -
 2012/13 pdf pdf - -
 2011/12 pdf pdf pdf -
 2010/11 pdf pdf pdf pdf
 2009/10 pdf pdf pdf -
 2008/09 pdf pdf pdf pdf

 PRIMJERI ISPITA:  

Ispiti 2017/2018  Rezultati 2015/2016 Rezultati
  29-06-2018   13-07-2016
  20-09-2018    12-09-2016

 

 Ispiti 2014/2015 Rezultati 2013/2014  Rezultati 2012/2013  Rezultati
  -  - 17-02-2015    18-02-2014  
  - - - - 04-02-2014
  - -  -  -
  21-09-2015 - - 19-09-2013
  07-09-2015     09-09-2014  - 05-09-2013
08-07-2015 26-06-2014 02-07-2013  
  24-06-2015 -  - 18-06-2013   

 

 • DOMAĆE ZADAĆE

Studenti koji žele postići bolju ocjenu iz ovog predmeta mogu izraditi neke od navedenih domaćih zadaća. Domaće zadaće pišu se u LaTeX2e i šalju u pdf formatu na e-mail adresu asistenta.

     
     

 

OBAVIJESTI

 • [21.6.2020.] Prilikom definiranja ispitnih rokova došlo je do nesporazuma te termini u ljetnom i jesenskom ispitnom roku za Numeričku analizu i Numeričku matematiku koje su se prethodne akademske godine izvodili na trećoj godini studija (po starom programu) nisu uneseni. Termini ispita bit će isti kao i za Numeričku matematiku (23. lipnja, 7. srpnja, 4. i 18. rujna) i trebali bi uskoro biti vidljivi i na studomatu. Kako je rok za prijavu prvog termina prošao, studenti koji ispitu planiraju pristupiti u prvom terminu trebaju poslati poruku na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do ponedjeljka 22. lipnja u 18 sati. Dodatno, ukoliko studenti pristupaju usmenom ispitu potrebno je prijavu napraviti i na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. na način kako je ranije definirano.
 • [26.2.2020.] Podjela studenata u grupe za vježbe: A-M (P-2) i N-Ž (P-9).
You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment