Teorija skupova

M106 (1+1+0) - 4 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Cilj ovog predmeta je upoznati studente s temeljnim svojstvima skupova. Na predavanjima će se uvesti i obraditi osnovni pojmovi te dokazati njihove međusobne poveznice, te na primjerima pokazati aksiomatski zasnovana teorija. Na vježbama će studenti svladavati tehnike ispitivanja svojstava apstraktnih skupova i rješavanja problemskih zadataka.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv. prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava  Nakon predavanja i vježbi.
 

 

 

OSNOVNA LITERATURA

P. Papić. Uvod u teoriju skupova, HMD, Zagreb, 2000.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Teorija skupova realizira se s fondom od 30 sati (tjedno 1 sata predavanja i 1 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  srijedom, 11:00-12:00h  D-8
VJEŽBE   srijedom, 12:00-13:00h  D-8
     

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 

Tijekom semestra studenti mogu polagati dva kolokvija koji zamjenjuju pismeni dio ispita. Uvjet za polaganje kolokvija je ostvarenih minimalno 30 bodova po svakom kolokviju i minimalno 90 ukupno. 

PISMENI ISPIT

Pismeni  ispit je obavezan za studente koji nisu položili pismeni dio ispita preko kolokvija. Pismeni ispit nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog ispita je 50 bodova.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Konačna ocjena formira se na temelju ocjene pismenog ispita, odnosno kolokvija, i usmenog ispita.

 

NASTAVNI MATERIJALI

Nastavni materijali dostupni su samo registriranim korisnicima.

Predavanje 5 (Ekvipotentni skupovi),  25.3.2020. 

Predavanje 4,  18.3.2020. 

 Mole se studenti da redovito riješavaju zadatke koji se nalaze u materijalima s predavanja.

 

OBAVIJESTI

POTREBNO JE BITI PRIJAVLJEN DA BI SE VIDJELE SVE  OBAVIJESTI

Poštovani studenti, od 16. ožujka Odjel za matematiku do daljnjeg izvodi tzv. nastavu na daljinu sa svojim studentima. Iz kolegija Teorije skupova svaki tjedan će biti dostupna prezentacija materijala koji će pratiti teme predviđene za taj tjedan.

        

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment