Fakultet primijenjene matematike i informatike
 

Sveučilišni prijediplomski studij Matematika


 

I. godina

Voditelj godišta: izv. prof. dr. sc. Ivan Soldo

Obavezni predmeti:

šifra:M084
naziv:Diferencijalni račun
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:4+3+0 ~ 8
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Ivan Soldo
suradnik:dr. sc. Jelena Jankov Pavlović
šifra:Z011
naziv:Strani jezik u struci I
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:0+0+2 ~ 3
nastavnik: Karmen Knežević
suradnik:
šifra:I056
naziv:Uvod u računalnu znanost
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević
suradnik:dr. sc. Mateja Đumić
šifra:M100
naziv:Elementarna matematika
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava
suradnik:
šifra:M086
naziv:Linearna algebra I
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović
suradnik:dr. sc. Darija Brajković Zorić
šifra:M085
naziv:Integralni račun
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+3+0 ~ 7
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Ivan Soldo
suradnik:Maja Damjanović
šifra:M087
naziv:Linearna algebra II
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:3+3+0 ~ 7
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević
suradnik:prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava, dr. sc. Ivana Crnjac
šifra:Z012
naziv:Strani jezik u struci II
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:0+0+2 ~ 3
nastavnik: Karmen Knežević
suradnik:
šifra:M101
naziv:Elementarna geometrija
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Zdenka Kolar - Begović
suradnik:doc. dr. sc. Ljiljana Primorac Gajčić
šifra:M102
naziv:Kombinatorna i diskretna matematika
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović Ergotić
suradnik:
šifra:Z014
naziv:Tjelesna i zdravstvena kultura I
izvođenje:zimski i ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:0+2+0 ~ 1, 0+2+0 ~ 1
nastavnik:predavač Zoran Malečić
suradnik: Melisa Babić
ukupno kolegija: 11, satnica ~ ECTS: 23 ~ 30 (zima), 23 ~ 30 (ljeto)

Uvjeti za upis u II. godinu: barem 40 ECTS bodova što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Diferencijalni račun, Uvod u računalnu znanost, Linearna algebra I.


II. godina

Voditelj godišta: prof. dr. sc. Krešimir Burazin

Obavezni predmeti:

šifra:M009
naziv:Funkcije više varijabli
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+0 ~ 7
nastavnik:prof. dr. sc. Krešimir Burazin
suradnik:dr. sc. Jelena Jankov Pavlović
šifra:I027
naziv:Matematički alati
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:1+2+0 ~ 4
nastavnik:doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić
suradnik:
šifra:M089
naziv:Numerička matematika
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Kristian Sabo
suradnik:Maja Damjanović
šifra:M098
naziv:Uvod u vjerojatnost i statistiku
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:doc. dr. sc. Ivan Papić
suradnik:
šifra:M015
naziv:Kompleksna analiza
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Krešimir Burazin, dr. sc. Ivana Crnjac
suradnik:dr. sc. Ivana Crnjac
šifra:M095
naziv:Statistički praktikum
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+2+1 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Mirta Benšić, doc. dr. sc. Ivan Papić
suradnik:
šifra:M108
naziv:Teorija brojeva
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Mirela Jukić Bokun
suradnik:
šifra:Z015
naziv:Tjelesna i zdravstvena kultura II
izvođenje:zimski i ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:0+2+0 ~ 1, 0+2+0 ~ 1
nastavnik:predavač Zoran Malečić
suradnik: Melisa Babić
ukupno kolegija: 8, satnica ~ ECTS: 18 ~ 24 (zima), 14 ~ 19 (ljeto)

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Broj ECTS bodova koji se ostvaruju upisom svih kolegija u jednom semestru ne smije biti manji od 25.

Izborni predmeti:

šifra:F007
naziv:Osnove fizike I
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:4+2+1 ~ 7
nastavnik:doc. dr. sc. Maja Varga Pajtler
suradnik: Ivana Štibi
šifra:I053
naziv:Strukture podataka i algoritmi I
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+0 ~ 7
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević
suradnik:Antonio Jovanović
šifra:F008
naziv:Osnove fizike II
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:4+2+1 ~ 7
nastavnik:doc. dr. sc. Domagoj Belić
suradnik: Ivana Štibi
šifra:I048
naziv:Objektno orijentirano programiranje
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević
suradnik:dr. sc. Mateja Đumić
šifra:M097
naziv:Teorijske osnove računalne znanosti
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, dr. sc. Matea Ugrica
suradnik:dr. sc. Matea Ugrica
šifra:M088
naziv:Matematička logika u računalnoj znanosti
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, dr. sc. Luka Borozan
suradnik:Tomislav Prusina
šifra:M093
naziv:Primjene diferencijalnog i integralnog računa I
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+2+0 ~ 4
nastavnik:prof. dr. sc. Krešimir Burazin, dr. sc. Jelena Jankov Pavlović
suradnik:dr. sc. Jelena Jankov Pavlović

Uvjeti za upis u III. godinu: položeni svi ispiti s I. godine studija i barem 40 ECTS bodova s II. godine studija, što obvezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Funkcije više varijabli, Uvod u vjerojatnost i statistiku.


III. godina

Voditelj godišta: prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava

Obavezni predmeti:

šifra:M090
naziv:Obične diferencijalne jednadžbe
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Krešimir Burazin
suradnik:dr. sc. Ivana Crnjac
šifra:M094
naziv:Realna analiza
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+0 ~ 7
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević
suradnik:
šifra:Z007
naziv:Završni rad
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:0+0+2 ~ 2
nastavnik:
suradnik:
šifra:M083
naziv:Algebra
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Ivan Matić
suradnik:dr. sc. Darija Brajković Zorić
ukupno kolegija: 4, satnica ~ ECTS: 9 ~ 13 (zima), 6 ~ 8 (ljeto)

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Broj ECTS bodova koji se ostvaruju upisom svih kolegija u jednom semestru ne smije biti manji od 25.

Izborni predmeti:

šifra:F009
naziv:Osnove fizike III
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:4+2+1 ~ 7
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, doc. dr. sc. Domagoj Belić
suradnik: Jelena Strišković
šifra:I045
naziv:Moderni računalni sustavi
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, dr. sc. Luka Borozan
suradnik:Bartol Borozan
šifra:I057
naziv:Web programiranje
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+1 ~ 8
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, dr. sc. Jurica Maltar
suradnik:dr. sc. Jurica Maltar
šifra:M105
naziv:Uvod u diferencijalnu geometriju
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:doc. dr. sc. Ljiljana Primorac Gajčić
suradnik:
šifra:M099
naziv:Vektorski prostori
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Ivan Matić
suradnik:dr. sc. Darija Brajković Zorić
šifra:M063
naziv:Primjene diferencijalnog i integralnog računa II
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:1+2+0 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Tomislav Marošević
suradnik:
šifra:F010
naziv:Osnove fizike IV
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:4+2+1 ~ 7
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Branko Vuković
suradnik:dr. sc. Matko Mužević
šifra:I046
naziv:Moderni sustavi baza podataka
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:3+3+1 ~ 9
nastavnik:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija, dr. sc. Mateja Đumić
suradnik:
šifra:I054
naziv:Strukture podataka i algoritmi II
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+0 ~ 7
nastavnik:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija
suradnik:
šifra:M096
naziv:Strojno učenje
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+0 ~ 7
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, prof. dr. sc. Kristian Sabo
suradnik:Antonio Jovanović
šifra:M106
naziv:Teorija skupova
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+1+0 ~ 4
nastavnik:prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava
suradnik:
šifra:M107
naziv:Metode matematičke fizike
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+0 ~ 7
nastavnik:prof. dr. sc. Krešimir Burazin
suradnik:dr. sc. Jelena Jankov Pavlović
šifra:M092
naziv:Osnove teorije upravljanja s primjenama
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+1 ~ 7
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović
suradnik:dr. sc. Matea Ugrica