Odjel za matematiku

Sveučilišni preddiplomski studij Matematika

Studijski program

Napomena: 1. godina se izvodi od akademske godine 2017./2018.

 

Akademski naziv: sveučilišni / a prvostupnik / prvostupnica (baccalaureus / baccalaurea) matematike

I. godina

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
ZimaLjeto
M084Diferencijalni račun4+3+0 ~ 8 
M085Integralni račun 2+3+0 ~ 7
M087Linearna algebra II 3+3+0 ~ 7
M101Elementarna geometrija 2+2+0 ~ 6
M100Elementarna matematika2+2+0 ~ 6 
M102Kombinatorna i diskretna matematika 2+2+0 ~ 6
M086Linearna algebra I2+2+0 ~ 6 
I056Uvod u računalnu znanost2+2+0 ~ 6 
Z011Strani jezik u struci I0+0+2 ~ 3 
Z012Strani jezik u struci II 0+0+2 ~ 3
Z014Tjelesna i zdravstvena kultura I0+2+0 ~ 10+2+0 ~ 1
Ukupno 23 ~ 3023 ~ 30

Uvjeti za upis u II. godinu: barem 45 ECTS bodova što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Diferencijalni račun, Linearna algebra I, Elementarna matematika i Uvod u računalnu znanost.


II. godina

Obavezni predmeti:

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
ZimaLjeto
M009Funkcije više varijabli3+2+0 ~ 7 
M015Kompleksna analiza 2+2+0 ~ 6
M089Numerička matematika 2+2+0 ~ 6
M095Statistički praktikum 1+2+1 ~ 6
M108Teorija brojeva 2+2+0 ~ 6
M098Uvod u vjerojatnost i statistiku2+2+0 ~ 6 
I027Matematički alati1+2+0 ~ 4 
Z015Tjelesna i zdravstvena kultura II0+2+0 ~ 10+2+0 ~ 1
Ukupno 14 ~ 1818 ~ 25

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Broj ECTS bodova koji se ostvaruju upisom svih kolegija u jednom semestru ne smije biti manji od 25.

Izborni predmeti:

Šifra Predmet P+V+S ~ ECTS
F007Osnove fizike I4+2+1 ~ 7
F008Osnove fizike II4+2+1 ~ 7
I053Strukture podataka i algoritmi I3+2+0 ~ 7
M088Matematička logika u računalnoj znanosti2+2+0 ~ 6
I048Objektno orijentirano programiranje2+2+0 ~ 6
M097Teorijske osnove računalne znanosti2+2+0 ~ 6
F004Klasična mehanika I2+1+0 ~ 4
M103Matematička natjecanja0+3+0 ~ 4
M093Primjene diferencijalnog i integralnog računa I1+0+2 ~ 4

Uvjeti za upis u III. godinu: položeni svi ispiti s I. godine studija i barem 45 ECTS bodova s II. godine studija, što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Funkcije više varijabli i Uvod u vjerojatnost i statistiku.


III. godina

Obavezni predmeti:

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
ZimaLjeto
M094Realna analiza3+2+0 ~ 7 
M083Algebra 2+2+0 ~ 6
M090Obične diferencijalne jednadžbe2+2+0 ~ 6 
Z007Završni rad 0+0+2 ~ 2
Ukupno 9 ~ 136 ~ 8

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Broj ECTS bodova koji se ostvaruju upisom svih kolegija u jednom semestru ne smije biti manji od 25.

Izborni predmeti:

Šifra Predmet P+V+S ~ ECTS
I046Moderni sustavi baza podataka3+3+1+0 ~ 9
I057Web programiranje3+2+1+0 ~ 8
M107Metode matematičke fizike3+2+0+0 ~ 7
M104Metode numeričke matematike3+2+0+0 ~ 7
F009Osnove fizike III4+2+1+0 ~ 7
F010Osnove fizike IV4+2+1+0 ~ 7
M096Strojno učenje3+2+0+0 ~ 7
I054Strukture podataka i algoritmi II3+2+0+0 ~ 7
I045Moderni računalni sustavi2+2+0+0 ~ 6
M105Uvod u diferencijalnu geometriju2+2+0+0 ~ 6
F006Uvod u kvantnu mehaniku3+2+0+0 ~ 6
M099Vektorski prostori2+2+0+0 ~ 6
F003Elektrodinamika2+2+0+0 ~ 5
F005Klasična mehanika 22+1+0+0 ~ 5
F011Praktikum iz osnova fizike A0+4+0+0 ~ 5
F012Praktikum iz osnova fizike B0+4+0+0 ~ 5
M103Matematička natjecanja0+3+0+0 ~ 4
M063Primjene diferencijalnog i integralnog računa II1+2+0+0 ~ 4
M106Teorija skupova1+1+0+0 ~ 4