Odjel za matematiku

 

Sveučilišni preddiplomski studij matematike

Studijski program

Akademski naziv: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) matematike

I godina

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
  ZimaLjeto
M004 Diferencijalni račun 3+3+0 ~ 7  
M012 Integralni račun   2+3+0 ~ 7
M010 Geometrija ravnine i prostora 2+3+0 ~ 7  
M018 Linearna algebra I   2+3+0 ~ 7
M006 Elementarna matematika I 2+2+0 ~ 6  
M007 Elementarna matematika II   2+2+0 ~ 6
I021 Uvod u računarstvo 2+2+0 ~ 6  
I010 Uvod u programiranje   2+2+0 ~ 6
Z002 Strani jezik u struci I (engl/njem) 0+0+2 ~ 3 0+0+2 ~ 3
Z006 Tjelesna i zdravstvena kultura 0+2+0 ~ 1 0+2+0 ~ 1
Ukupno 23 ~ 3022 ~ 30

Uvjeti za upis u II. godinu: barem 45 ECTS bodova što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Diferencijalni račun, Geometrija ravnine i prostora, Elementarna matematika I i Uvod u računarstvo.


II. godina

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
  ZimaLjeto
M009 Funkcije više varijabli 3+2+0 ~ 7  
M015 Kompleksna analiza   2+2+0 ~ 6
M019 Linearna algebra II 2+2+0 ~ 6  
M049 Uvod u teoriju brojeva   2+2+0 ~ 6
M005 Elementarna geometrija 2+2+0 ~ 5  
M062 Primjene diferencijalnog i integralnog računa I   1+2+0 ~ 4
I027 Matematički alati   1+2+0 ~ 4
I011 Uvod u strukture podataka i algoritme 2+2+0 ~ 5  
M014 Kombinatorna i diskretna matematika 2+2+0 ~ 5  
F001 Elementarna fizika I    2+2+0 ~ 4
Z003 Strani jezik u struci II (engl/njem) 0+0+2 ~ 3 0+0+2 ~ 3
Z006 Tjelesna i zdravstvena kultura 0+2+0 ~ 1 0+2+0 ~ 1
Ukupno 25 ~ 3222 ~ 28

Uvjeti za upis u III. godinu: položeni svi ispiti s I. godine studija i barem 45 ECTS bodova s II. godine studija, što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Funkcije više varijabli i Linearna algebra II.


III. godina

Obavezni predmeti:

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
  ZimaLjeto
M043 Realna analiza   4+2+0 ~ 7
M001 Algebra   2+2+0 ~ 6
M051 Vektorski i unitarni prostori 2+2+0 ~ 5  
M050 Uvod u vjerojatnost i statistiku 2+2+0 ~ 5  
M033 Numerička linearna algebra 2+2+0 ~ 5  
M034 Numerička analiza   2+2+0 ~ 5
M022 Uvod u teoriju skupova i matematičku logiku   2+2+0 ~ 5
M035 Obične diferencijalne jednadžbe 2+2+0 ~ 5  
F002 Elementarna fizika II 2+2+0 ~ 4  
M063 Primjene diferencijalnog i integralnog računa II   1+2+0 ~ 4
I028 Programiranje i programsko inženjerstvo 1+2+0 ~ 4  
Z007 Završni rad   0+0+2 ~ 2
Ukupno 23 ~ 2823 ~ 29

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta.

Izborni predmeti:

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
Z005 Utjecaj grada na regiju Slavonije i obrnuto 1+0+1 ~ 3
I001 Osnove baza podataka 1+1+1 ~ 4
I017 Uvod u računalne mreže i usluge 1+1+0 ~ 3
M064 Nejednakosti 1+1+0 ~ 3
I020 Uredsko poslovanje 0+1+1 ~ 3
M065 Konveksni skupovi 1+0+1 ~ 3
  Sveučilišni izborni