Fakultet primijenjene matematike i informatike

Sveučilišni prijediplomski studij Matematika

Studijski program

Napomena: 1. i 2. godina se ne izvode od akademske godine 2018./2019.

 

Akademski naziv: sveučilišni / a prvostupnik / prvostupnica (baccalaureus / baccalaurea) matematike

I. godina

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
ZimaLjeto
M004Diferencijalni račun3+3+0 ~ 7 
M010Geometrija ravnine i prostora2+3+0 ~ 7 
M012Integralni račun 2+3+0 ~ 7
M018Linearna algebra I 2+3+0 ~ 7
M006Elementarna matematika I2+2+0 ~ 6 
M007Elementarna matematika II 2+2+0 ~ 6
I010Uvod u programiranje 2+2+0 ~ 6
I021Uvod u računarstvo2+2+0 ~ 6 
Z002Strani jezik u struci I0+0+2 ~ 30+0+2 ~ 3
Z006Tjelesna i zdravstvena kultura0+2+0 ~ 10+2+0 ~ 1
Ukupno 23 ~ 3022 ~ 30

Uvjeti za upis u II. godinu: barem 45 ECTS bodova što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Diferencijalni račun, Geometrija ravnine i prostora, Elementarna matematika I i Uvod u računarstvo.


II. godina

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
ZimaLjeto
M009Funkcije više varijabli3+2+0 ~ 7 
M015Kompleksna analiza 2+2+0 ~ 6
M019Linearna algebra II2+2+0 ~ 6 
M049Uvod u teoriju brojeva 2+2+0 ~ 6
M005Elementarna geometrija  2+2+0 ~ 5
M014Kombinatorna i diskretna matematika2+2+0 ~ 5 
I011Uvod u strukture podataka i algoritme2+2+0 ~ 5 
F001Elementarna fizika I 2+2+0 ~ 4
I027Matematički alati1+2+0 ~ 4 
M062Primjene diferencijalnog i integralnog računa I 1+2+0 ~ 4
Z003Strani jezik u struci II0+0+2 ~ 30+0+2 ~ 3
Z006Tjelesna i zdravstvena kultura0+2+0 ~ 10+2+0 ~ 1
Ukupno 24 ~ 3123 ~ 29

Uvjeti za upis u III. godinu: položeni svi ispiti s I. godine studija i barem 45 ECTS bodova s II. godine studija, što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Funkcije više varijabli i Linearna algebra II.


III. godina

Obavezni predmeti:

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
ZimaLjeto
M043Realna analiza4+2+0 ~ 7 
M001Algebra 2+2+0 ~ 6
M034Numerička analiza 2+2+0 ~ 5
M033Numerička linearna algebra2+2+0 ~ 5 
M035Obične diferencijalne jednadžbe2+2+0 ~ 5 
M022Uvod u teoriju skupova i matematičku logiku 2+2+0 ~ 5
M050Uvod u vjerojatnost i statistiku 2+2+0 ~ 5
M051Vektorski i unitarni prostori2+2+0 ~ 5 
F002Elementarna fizika II2+2+0 ~ 4 
M063Primjene diferencijalnog i integralnog računa II 1+2+0 ~ 4
I028Programiranje i programsko inženjerstvo1+2+0 ~ 4 
Z007Završni rad 0+0+2 ~ 2
Ukupno 25 ~ 3021 ~ 27

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta.

Izborni predmeti:

Šifra Predmet P+V+S ~ ECTS
I001Osnove baza podataka1+1+1 ~ 4
M065Konveksni skupovi1+0+1 ~ 3
M064Nejednakosti1+1+0 ~ 3
I020Uredsko poslovanje0+1+1 ~ 3
Z005Utjecaj grada na regiju Slavonije i obratno1+0+1 ~ 3
I017Uvod u računalne mreže i usluge 1+1+0 ~ 3
 Sveučilišni izborni