Odjel za matematiku

Repozitorij pravnih spisa

Odjel

Evidencije

Ovlastenje MZOS za izbor u znanstvena zvanja

Temeljni dokumenti

Pravilnik Odjela za matematiku-pročišćeni tekst

Odluka o ustrojstvu Odjela za matematiku 2016-2017

Stalni odbori i povjerenstva Vijeca Odjela

Strategija razvoja Odjela za matematiku 2016.-2021.

Strategija znanstvenoistraživačke djelatnosti 2017. - 2022.

Prirucnik za osiguravanje kvalitete Odjela za matematiku

Ovlastenje MZOS za izbor u znanstvena zvanja

Izvješća

Godišnje izvješće pročelnika za akademsku 2015.-2016. godinu

Godisnje_izvjesce_Procelnika_2014-2015

Godisnje_izvjesce_Procelnika_2013-2014

Godisnje_izvjesce_Procelnika_2012-2013

Godisnje_izvjesce_Procelnika_2011-2012

Izvjesce o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete 2013-2014

Obrasci

Zahtjev za nabavu

Planovi

Izvedbeni plan nastave u akademskoj 2016-2017 godini

Poslovnici

Poslovnik o radu Vijeća Odjela za matematiku - pročišćeni tekst

Pravilnici

Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Odjelu za matematiku

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga i procedura zaprimanja i provjere računa i plaćanja po računima

Pravilnik o radu knjiznice Odjela za matematiku

Pravilnik o radu Sveucilista Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o zaštiti na radu

Priručnik o mentorstvu

Sažetak obaveza/zadaća mentora i voditelja godišta

Odluke

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika

Odluka o rasporedu radnog vremena

Procedure

Odluka o nacinu raspodele i koristenja financijskih sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti

Upute

Uputa za znanstvenike prilikom odlaska na rad u inozemstvo

Izrada dopisa prema Uredbi o uredskom poslovanju

Vijeće Odjela

Sastav Vijeca Odjela

Stalni odbori i povjerenstva Vijeca Odjela

Odbor za izbor u zvanja

Zapisnik s 154. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 153. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 152. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 151. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 150. sjednice Vijeća Odjela 

Zapisnik s 149. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik s 148. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik 147. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik 146. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik 145. sjednice Vijeća Odjela

Zapisnik 144. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 143. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 142. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 141. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 140. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 139. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 138. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 137. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 136. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 135. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 134. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 133. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 132. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 131. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 130. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 129. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 128. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 127. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 126. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 125. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 124. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 123. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 122. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 121. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 120. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 119. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 118. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 117. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 116. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 115. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 114. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 113. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 112. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 111. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 110. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 109. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 108. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 107. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 106. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 105. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 104. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 103. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 102. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 101. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 100. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 99. sjednice Vijeca Odjela

Zapisnik 98. sjednice Vijeca Odjela

Pravo na pristup informacijama

Katalog informacija Odjela za matematiku

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Odluka o imenovanju sluzbenika za informiranje

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

 

Studenti

Uvjeti napredovanja

Ostali sadržaji