Fakultet primijenjene matematike i informatike

 

Agencija za znanost i visoko obrazovanje, u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskih programa i reakreditaciju visokih učilišta provodi postupak reakreditacije visokih učilišta. Sva javna i privatna visoka učilišta prolaze postupak reakreditacije u petogodišnjim ciklusima.  Odjel za matematiku je sukladno Planu reakreditacije visokih učilišta obuhvaćen reakreditacijom u 2021. godini.

U nastavku je naveden kronološki tijek pripreme postupka reakreditacije i pisanja Samoanalize Odjela za matematiku:

 • 3. srpnja 2020. Odjel je od Agencije za znanost i visoko obrazovanja zaprimio Obavijest iz koje je vidljivo da je Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje na 117. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. donio Plan reakreditacije visokih učilišta za 2021. godinu te je sukladno planu Odjel obuhvaćen reakreditacijom u 2021. godini.
 • 3. srpnja 2020. svi zaposlenici Odjela putem emaila obaviješteni su o tome da je Odjel za matematiku uvršten u Plan reakreditacije visokih učilišta u 2021. godini.
 • 12. listopada 2020. Pročelnik Odjela donio je Odluku  kojom se za administratore u informacijskom sustavu za podršku postupka vrednovanja MOZVAG imenuju izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, zamjenik pročelnika za nastavu i studente te Marija Sabo, dipl. oec., voditeljica Ureda za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, znanost, projekte, programe EU i međunarodnu suradnju (nadalje Ured za kvalitetu).
 • 26. listopada 2020. Vijeće Odjela donijelo je Odluku o imenovanju Povjerenstva za izradu Samoanalize i pripremu postupka reakreditacije Odjela.
 • 27. listopada 2020. u organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje održana je online edukacija za izradu Samoanalize za predstavnike onih visokih učilišta koja sudjeluju u reakreditaciji sukladno Planu reakreditacije visokih učilišta u 2021. godini. U radu radionice ispred Odjela sudjelovali su prof. dr. sc. Kristian Sabo, pročelnik Odjela, izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, zamjenik pročelnika za nastavu i studente, Marija Sabo, dipl. oec., voditeljica Ureda za kvalitetu te Vlado Fotak, dipl. iur., tajnik Odjela.
 • 12. studenoga 2020. Odjel je od Agencije za znanost i visoko obrazovanje zaprimio Obavijest o postupku reakreditacije Odjela, prema kojoj je posjet Stručnog povjerenstva Odjelu predviđen za razdoblje od 12. do 16. travnja 2021. U obavijesti je također navedeno da je 15. ožujka 2021. rok za predaju Samoanalize kao i zaključavanje sustava MOZVAG.
 • 13. studenoga 2020. održan je prvi sastanak članova Povjerenstva za izradu Samoanalize i pripremu postupka reakreditacije Odjela na kojem su utvrđene radne skupine za pripremu pojedinih tema Samoanalize. Također, dogovoreno je da će se otvoriti mrežna stranica na koju će se spremati svi dokumenti potrebni za izradu Samoanalize. Službe Odjela dobile su upute za prikupljanje potrebnih podataka.
 • 20. studenoga 2020. održan je drugi sastanak Povjerenstva za izradu Samoanalize i pripremu postupka reakreditacije te je definiran hodogram prema kojem svaka radna skupina u koordinaciji s drugim skupinama treba završiti poglavlje, odnosno temu za koje je zaduženo najkasnije do 15. siječnja 2021. Nakon toga otvorit će se rasprava na Odjelu o sadržaju Samoanalize u kojoj će sudjelovati svi zaposlenici Odjela, a koja će trajati do 30. siječnja 2021.
 • Od 20. studenoga 2020. do 11. siječnja 2021. na razini radnih skupina svakodnevno su se održavali konzultativni sastanci.
 • 8. prosinca 2020. u organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje održana je online edukacija za rad u sustavu MOZVAG. U radu radionice sudjelovali su izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, zamjenik pročelnika za nastavu i studente, Marija Sabo, dipl. oec., voditeljica Ureda za kvalitetu te Mirna Šušak Lukačević, prof., viša knjižničarka, voditeljica Knjižnice.
 • 11. prosinca 2020. sukladno sugestiji iz Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Pročelnik Odjela uputio je dopis Agenciji za znanost i visoko obrazovanje s molbom o izuzeću Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Matematika i informatika, smjer: nastavnički iz postupka reakreditacije.
 • 11. prosinca 2020. u dogovoru s Agencijom za znanost i obrazovanje utvrđeno je kako se za godinu vrednovanja Odjela uzima kalendarska 2020. godina te akademska 2019./2020.
 • 16. prosinca 2020. Mirna Šušak Lukačević, prof., viša knjižničarka, voditeljica Knjižnice sudjelovala je na online edukaciji vezanoj uz mogućnosti povezivanja sustava MOZVAG s bazom Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI.
 • 11. siječnja 2021. otvorena je rasprava na razini cijelog Odjela o sadržaju Samoanalize u kojoj su sudjelovali svi zaposlenici Odjela kao i predstavnici studenata. Rasprava je trajala do 30. siječnja 2021. te je nakon prikupljenih primjedbi i prijedloga utvrđena i izrađena konačna verzija Samoanalize.
 • 19. veljače 2021. Vijeće Odjela donijelo je Odluku o prihvaćanju Samoanalize.
 • 12., 15. i 16. travnja 2021. održan je online posjet Stručnog povjerenstva Odjelu
 • 24. svibnja 2021. Završno izvješće Stručnog povjerenstva Agencije za znanosti i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije
 • 17. rujna 2021. Mišljenje Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku akreditacije

Za pristup dokazima Samoanalize potrebno je biti logiran.