Ispis

 

Agencija za znanost i visoko obrazovanje, u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskih programa i reakreditaciju visokih učilišta provodi postupak reakreditacije visokih učilišta. Sva javna i privatna visoka učilišta prolaze postupak reakreditacije u petogodišnjim ciklusima.  Odjel za matematiku je sukladno Planu reakreditacije visokih učilišta obuhvaćen reakreditacijom u 2021. godini.

U nastavku je naveden kronološki tijek pripreme postupka reakreditacije i pisanja Samoanalize Odjela za matematiku:

Za pristup dokazima Samoanalize potrebno je biti logiran.