Diplomski studij Matematika 

Upisna kvota

Upisna kvota u akademskoj 2020./2021. godini iznosi:

SVEUČILIŠNI STUDIJ

BROJ MJESTA
redoviti studenti izvanredni studenti strani državljani ukupno
Diplomski studij Matematika 49 0 11 60
smjer: Financijska matematika i statistika 34 0 1 35
smjer: Matematika i računarstvo 15 0 10 25
Diplomski studij Matematika i informatika, smjer: nastavnički  29  0 30 

 

Uvjeti upisa

  1. Pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Matematike, smjer Financijska matematika i statistika i smjer Matematika i računarstvo imaju pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij matematike, odnosno drugi odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij.

  2. Za upise na diplomske sveučilišne studije ne održavaju se razredbeni ispiti već se rang-liste utvrđuju na temelju težinskog prosjeka ocjena postignutih  na preddiplomskom sveučilišnom studiju. Ocjena se iskazuje na tri (3) decimale.

Termini upisa

Prijave za upis podnose se u Studentskoj referadi Odjela za matematiku, Trg Ljudevita Gaja 6.

Prijave se primaju za prvi upisni rok: od 16. do 27. rujna 2019., a za drugi upisni rok od 30. rujna do 4. listopada 2019.

Uz prijavu treba priložiti:

  • uvjerenje ili diplomu o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili nekom drugom završenom studiju,
  • službeni prijepis ocjena ili dopunsku ispravu o studiju,
  • potvrde o eventualnom sudjelovanju na međunarodnom studentskom natjecanju ili primitku nagrade za uspješnost u studiranju,
  • ispunjeni formular prijave za razredbeni postupak.

Obrazac za prijavu može se dobiti u Studentskoj referadi.

Lista kandidata koji su stekli pravo na upis u prvom upisnom roku bit će objavljena 28. rujna 2019., a u drugom upisnom roku 5. listopada 2019.

Upis pristupnika koji su stekli pravo upisa na prvom upisnom roku obavljat će se 30. rujna 2019., a u drugom upisnom roku 9. listopada 2019.

Prilikom upisa pristupnici moraju priložiti potvrdu o uplati 480,00 kn na ime troškova upisa (450,00 kn troškovi prijave, upisa i upisnih materijala i 30,00 kn projekti Studentskog zbora) uplaćenih na račun Odjela za matematiku IBAN HR3725000091402000049 (Model HR00, a u poziv na broj primatelja OIB studenta), kopiju osobne iskaznice i dvije fotografije.

Pristupnici koji se ne upišu navedenog datuma, gube pravo na upis. Tada se "pomiče crta" i pravo upisa stječu pristupnici koji slijede po rang-listi.