Odjel za matematiku

Diplomski studij Matematika i Matematika i informatika, smjer: nastavnički

Upisna kvota

Upisna kvota u akademskoj 2023./2024. godini iznosi:

SVEUČILIŠNI STUDIJ

BROJ MJESTA
redoviti studenti (RH/EU) redoviti studenti (Hrvati izvan RH) redoviti studenti (Stranci izvan EU) izvanredni studenti ukupno
Diplomski studij Matematika 58 2 2   62
smjer: Financijska matematika i statistika 34 1 1   36
smjer: Matematika i računarstvo 24 1 1   26
Diplomski studij Matematika i informatika, smjer: nastavnički 29 1 1   31

Redoviti studenti koji po prvi put upisuju I. godinu studija, a prethodno nisu studirali u statusu redovitog studenta na istoj razini studija ne plaćaju troškove studija.

Studenti koji nisu državljani RH i država članica EU plaćaju godišnju školarinu u iznosu od 1.120,00 eura (8.438,64 kuna).

Uvjeti upisa

  1. Pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Matematika, smjer: Financijska matematika i statistika i smjer: Matematika i računarstvo imaju pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij matematike, odnosno drugi odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij.

  2. Pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Matematika i informatika; smjer: nastavnički imaju pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij matematike, preddiplomski sveučilišni studij matematike i računarstva odnosno srodni preddiplomski sveučilišni studij na bilo kojem od hrvatskih ili inozemnih sveučilišta ako je na prethodno završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ostvareno barem 150 ECTS bodova iz matematičkih i informatičkih predmeta, uz mogućnost nadoknade traženih bodova upisom odgovarajućih izbornih predmeta i to najvišedo 30 ECTS bodova, koje će prilikom upisa odrediti Povjerenstvo za upise.

  3. Za upise na diplomske sveučilišne studije ne održavaju se razredbeni ispiti već se rang-liste utvrđuju na temelju težinskog prosjeka ocjena postignutih  na preddiplomskom sveučilišnom studiju. Ocjena se iskazuje na tri (3) decimale.

Termini upisa

Prijave za upis podnose se u Uredu za studente i studije Odjela za matematiku, Trg Ljudevita Gaja 6.

Prijave se primaju za prvi upisni rok: od 18. do 25. rujna 2023., a za drugi upisni rok od 26. rujna do 3. listopada 2023.

Uz prijavu treba priložiti:

  • uvjerenje ili diplomu o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili nekom drugom završenom studiju,
  • službeni prijepis ocjena ili dopunsku ispravu o studiju,
  • potvrde o eventualnom sudjelovanju na međunarodnom studentskom natjecanju ili primitku nagrade za uspješnost u studiranju,
  • ispunjeni formular prijave
  • kopiju osobne iskaznice
  • fotografiju (4x6 cm)
  • potvrdu o uplati 47,00 eura (354,12 kn) na ime troškova upisa (40,00 eura (301,38 kn) troškovi prijave, upisa i upisnih materijala i 7,00 eura (52,74 kn) projekti Studentskog zbora) na račun Odjela za matematiku IBAN HR3725000091402000049 (Model HR00, a u poziv na broj primatelja OIB studenta).

Obrazac za prijavu može se dobiti u Uredu za studente i studije.

Upis pristupnika koji su stekli pravo upisa na prvom upisnom roku obavljat će se 29. rujna 2023., a u drugom upisnom roku 6. listopada 2023.

Pristupnici koji se ne upišu navedenog datuma, gube pravo na upis. Tada se "pomiče crta" i pravo upisa stječu pristupnici koji slijede po rang-listi.