Odjel za matematiku

Seminar za optimizaciju i primjene

 

Opis seminara

SOPslikaSeminar za optimizaciju i primjene pokrenut je 2008. godine i održava se u okviru Zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija matematike. U okviru Seminara članovi i gosti seminara izlažu originalne znanstvene radove, ali i pregledne radove iz literature. Područje rada Seminara čine razni aspekti matematičkog modeliranja, problemi identifikacije i procjene parametara u matematičkim modelima, statistički aspekti problema identifikacije i procjene parametara u matematičkim modelima, optimizacijski problemi te primjene navedenog u drugim prirodnim i tehničkim znanostima.

Seminar za optimizaciju i primjene održava se u svom redovitom terminu, srijedom u 12:00.


Najava seminara


Održani seminari

Akademska godina 2020./2021.:

 • dr. sc. Matea Ugrica, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Frequency-weighted damping via non smooth optimization and fast computation of QEPs, 03. ožujka 2021.
 • izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Metric Multidimensional Scaling for Large Data Sets, 09. prosinca 2020.
 • izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Sampling-free model reduction of systems with low-rank parameterization, 25. studenog 2020.

Akademska godina 2019./2020.:

 • Prof. dr. sc. Luka Grubišić, PMF-Matematički Odsjek, Sveučilište u Zagrebu: Računanje svojstvenih vrijednosti integracijom po konturi, 02. srpnja 2020.
 • Serkan Gugercin, Department of Mathematics, Virginia Polytechnic Institute and State University, SAD: An Introduction to Interpolatory Methods for Model Reduction (online predavanje), 10. lipnja 2020.
 • Izv.prof.dr.sc.Marija Milošević , PMF – Departman za matematiku, Univerzitet u Nišu: Backward Eulerova i forward-backward Eulerova metoda za pantografske stohastičke diferencijalne jednadžbe, 29. studenog 2019.
 • dr. sc. Tatjana Davidović, Matematički Institut SANU: Matheuristics - Hybrids Between Metaheuristics and Exact Solvers, 27. studenog 2019.

Akademska godina 2018./2019.:

 • Ana Mimica, : Indefinitni skalarni produkt i J-ortogonalne baze, 03. srpnja 2019.
 • dr. sc. Ivana Crnjac, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Metoda uvjeta optimalnosti za zadaće optimalnog dizajna u lineariziranoj elastičnosti, 26. lipnja 2019.
 • Istkhar Ali, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: A Note on Left and Right Eigenvalues of Quaternionic Matrices, 02. svibnja 2019.
 • Petar Mlinarić, Max Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems, Magdeburg, Njemačka: System-Theoretic Model Order Reduction in pyMOR, 02. svibnja 2019.
 • Vedran Novoselac, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Sveučilište u Osijeku: Clustering and Outlier Detection by the EM Algorithm based on the Restriction Principle, 27. veljače 2019.
 • Istkhar Ali, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Localization theorems for quaternionic matrices and their applications, 16. siječnja 2019.
 • prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Prepoznavanje nekih geometrijskih objekata u ravnini, 12. prosinca 2018.
 • dr. sc. Luka Borozan, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Rješavanje svojstvenog problema dijagonalne matrice s rang jedan ažuriranjem, 28. studenog 2018.
 • dr. sc. Jelena Jankov, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Homogenizacija jednadžbe elastične ploče, 17. listopada 2018.
 • dr. sc. Ivana Crnjac, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Metoda uvjeta optimalnosti za zadaće optimalnog dizajna, 17. listopada 2018.

Akademska godina 2017./2018.:

 • Saša Stanko, Sveučilište u Zagrebu: Algoritmi za računanje dominantnih polova funkcije prijenosa, 27. lipnja 2018.
 • dr. sc. Matea Ugrica, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Aproksimacije kvadratnih svojstvenih problema i primjene na optimizaciju prigušenja, 19. lipnja 2018.
 • Prof. dr. sc. Krešimir Veselić, Fernuniversitaet Hagen, Njemačka: O spektrima nekih relativističkih valnih jednadžbi, 06. lipnja 2018.
 • Izv. prof. dr. sc. Martin Lazar, Sveučilište u Dubrovniku: Optimal control of parabolic equations by spectral decomposition, 04. travnja 2018.
 • Ana Klobučar, : Sign metoda za rješavanje Ljapunovljeve jednadžbe, 13. ožujka 2018.
 • Izv. prof. dr. sc. Ivica Nakić, PMF-Matematički Odsjek, Sveučilište u Zagrebu: Upravljivost jednadžbe provođenja topline u neograničenim područjima, 07. veljače 2018.
 • prof. dr. sc. Mirta Benšić, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Procjena distribucijskih parametara generaliziranom metodom najmanjih kvadrata i standardizacija empirijske distribucije, 31. siječnja 2018.
 • prof. dr. sc. Ninoslav Truhar, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Kutovi izmedu svojstvenih potprostora; min - max ocjene II, 20. prosinca 2017.
 • Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, doc. dr. sc. Danijel Grahovac, doc. dr. sc. Ratko Grbić, Sveučilište u Osijeku: A method for solving the multiple ellipses detection problem, 13. prosinca 2017.
 • prof. dr. sc. Ninoslav Truhar, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Kutovi izmedu svojstvenih potprostora; min - max ocjene I, 06. prosinca 2017.
 • dr. sc. Matea Ugrica, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Usporedba parametarskih ocjena za pregušeni sustav, 15. studenog 2017.
 • Ivana Šain, PMF-Matematički Odsjek, Sveučilište u Zagrebu: Primjena rješenja Ljapunovljeve jednadžbe u optimizaciji viskoznosti prigušivača vibracijskog sustava, 08. studenog 2017.
 • dr. sc. Matea Ugrica, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Optimizacija prigušenja vibracijskih sustava, 25. listopada 2017.

Akademska godina 2016./2017.:

 • Alessandro Castagnotto, Technische Universität München: The advantages of surrogate models in optimal model reduction - H2 and H∞ perspectives, 12. travnja 2017.
 • Matthias Voigt, Technische Universitat Berlin: A greedy subspace method for computing the H-infinity-norm, 15. ožujka 2017.
 • dr. sc. Jelena Jankov, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Homogenizacija jednadžbe elastične ploče, 19. listopada 2016.
 • dr. sc. Jelena Jankov, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Optimalno hlađenje željeznih profila, 12. listopada 2016.
 • Hrvoje Šikić, Matematički odjel, PMF, Sveučilište u Zagrebu: Stohastički model rasta leće u oku, 05. listopada 2016.

Akademska godina 2015./2016.:

 • Krešimir Veselić, FernUniversität in Hagen: O spektralnim svojstvima Klein-Gordonove jednadžbe, 11. svibnja 2016.
 • izv. prof. dr. sc. Tomislav Marošević, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Pompeiu-Hausdorffova udaljenost između nekih skupova točaka, 04. svibnja 2016.
 • Mirta Benšić, Petar Taler, : Procjena dimenzije objekta iz neprecizne slike, 27. travnja 2016.
 • Adrew Barron, Yale University: Computationally feasible greedy algorithms for neural nets, 16. ožujka 2016.
 • Zlatko Drmač, Faculty of Science, Department of Mathematics, University of Zagreb: Robust computational methods for system and control theory, 03. veljače 2016.
 • izv. prof. dr. sc. Darija Marković, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Shifted Gompertzova distribucija: svojstva i problem procjene parametara, 16. prosinca 2015.
 • prof. dr. sc. Ninoslav Truhar, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Optimizacija prigušenja - globalni minimum, 09. prosinca 2015.
 • prof. dr. sc. Ivan Matić, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Relacija sačuvanja u teoriji reprezentacija, 02. prosinca 2015.
 • dr. sc. Ivana Crnjac, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Efikasno računanje normi sustava, 28. listopada 2015.
 • dr. sc. Ivana Crnjac, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Norme u upravljanju linearnim dinamičkim sustavom, 21. listopada 2015.

Akademska godina 2014./2015.:

 • prof. dr. sc. Krešimir Burazin, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Točna rješenja zadaća optimalnog dizajna za jednadžbu stacionarne difuzije, 27. svibnja 2015.
 • izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: On the bounded-hop power assignement problem, 13. svibnja 2015.
 • prof. dr. sc. Kristian Sabo, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Matematički model za precizno određivanje dimenzije objekata izmjerenih s pogreškom, 22. travnja 2015.
 • izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Damping optimization in mechanical systems with external force, 15. travnja 2015.
 • doc. dr. sc. Slobodan Jelić, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Brzi aproksimacijski algoritmi za frakcionalni problem pakiranja i pokrivanja, 25. ožujka 2015.
 • Rudolf Scitovski, Tomislav Marošević, Ratko Grbić, University of Osijek: Multiple ellipses detection problem, 21. siječnja 2015.
 • doc. dr. sc. Marija Miloloža Pandur, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Linearni vibracijski sistemi s jednodimenzionalnim prigušenjem, 12. studenog 2014.
 • doc. dr. sc. Danijel Grahovac, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Metoda procjene repnog indeksa, 29. listopada 2014.
 • izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Kompleksne mreže čija modularna matrica ima najveću svojstvenu vrijednost jednaku nuli, 22. listopada 2014.

Akademska godina 2013./2014.:

 • doc. dr. sc. Suzana Miodragović, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Relativne perturbacijske ocjene ovisne o parametru i hiperbolički svojstveni problem, 26. ožujka 2014.
 • doc. dr. sc. Suzana Miodragović, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Rotacija svojstvenog potprostora perturbiranih definitnih matričnih parova, 19. ožujka 2014.
 • prof. dr. sc. Kristian Sabo, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Pregled ocjena donje međe kriterijske funkcije kod problema klasteriranja u smislu LS kvazimetričke funkcije, 12. ožujka 2014.
 • izv. prof. dr. sc. Tomislav Marošević, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Multiple circle detection by means of center-based clustering, 11. prosinca 2013.
 • Luka Grubišić, Department of Mathematics, University of Zagreb: sin 2Ɵ teoremi za definitne matrične parove, 05. prosinca 2013.
 • Luka Grubišić, Department of Mathematics, University of Zagreb: Kato's square root theorem as a basis for relative estimation theory of eigenvalue approximation, 04. prosinca 2013.
 • doc. dr. sc. Suzana Miodragović, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Optimalne relevantne perturbacijske ocjene za definitne matrične parove, 27. studenog 2013.
 • André Schneider, Max Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems, Magdeburg: Model order reduction for dynamical systems with a lot of inputs and outputs, 20. studenog 2013.
 • Hermann Mena, University of Insbruck, Insbruck: Drugs, herbicides and numerical simulations, 30. listopada 2013.

Akademska godina 2012./2013.:

 • prof. dr. sc. Kristian Sabo, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Cluster separability in a partition and applications, 05. lipnja 2013.
 • Rudolf Scitovski, Ivan Vazler, Department of Mathematics, University of Osijek: Searching for a globally optimal partition ant applications, 22. svibnja 2013.
 • Gilles Caporossi, GERAD-Group for Research in Decision Analysis (multi university research center), Montreal, Canada: AutoGraphiX, a software for computer aided graph theory, 15. svibnja 2013.
 • prof. dr. sc. Mirta Benšić, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: The generalized nonlinear least squares method applied for fitting distribution to data, 08. svibnja 2013.
 • doc. dr. sc. Slobodan Jelić, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Blind decomposition of multispectral (RGB) image using sparse component analysis, 24. travnja 2013.
 • prof. dr. sc. Dragan Jukić, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: On the lp-norm estimation in a quasilinear regression model, 17. travnja 2013.
 • Thomas Mach, Dept. Computer Science, Leuven: Computing approximate extended Krylov subspaces without explicit inversion, 10. travnja 2013.
 • Jordan Stoyanov, Newcastle University, School of Mathematics & Statistics: Some problems from probability, combinatorics, number theory and analysis, 27. ožujka 2013.
 • Jonas Denissen, Max Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems, Magdeburg: Trigonometric spline approximation bounds on the solution of linear time-periodic systems, 13. ožujka 2013.

Akademska godina 2011./2012.:

 • Matthias Voigt, Max Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems, Magdeburg: $\mathcal{H}_\infty$-Norm Computation for Large-Scale Descriptor Systems, 12. rujna 2012.
 • izv. prof. dr. sc. Darija Marković, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: On parameter estimation in the Bass model by nonlinear least squares fitting the adoption curve, 25. travnja 2012.
 • prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Optimizacija k-means algoritma, 04. travnja 2012.
 • prof. dr. sc. Kristian Sabo, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Ravnomjerna raspodjela broja birača po izbornim jedinicama na bazi matematičkog modela, 28. ožujka 2012.
 • prof. dr. sc. Kristian Sabo, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Cluster stability in a partition and applications, 07. ožujka 2012.
 • prof. dr. sc. Ninoslav Truhar, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: The Rotation of Eigenspaces of Perturbed Matrix Pairs, 21. prosinca 2011.
 • prof. dr. sc. Ninoslav Truhar, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Perturbation of Partitioned Hermitian Generalized Eigenvalue Problem, 07. prosinca 2011.
 • izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Recipročni gama procesi Ornstein-Uhlenbeckovog tipa, 23. studenog 2011.
 • Nikolai N. Leonenko, : Studentovi procesi, 16. studenog 2011.
 • prof. dr. sc. Dragan Jukić, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: On the parameter estimation problem in the Jelinski - Moranda model in software reliability, 26. listopada 2011.

Akademska godina 2010./2011.:

 • doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Optimizacija rješenja parametarski ovisne Sylvesterove jednadžbe, 29. lipnja 2011.
 • doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Parametarski ovisna Sylvesterova jednadžba i primjene, 08. lipnja 2011.
 • Goran Igaly, PMF - Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu: Matematički postupci u automatskom prevođenju, 11. svibnja 2011.
 • Vedran Novaković, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu: Jacobijev algoritam za CUDA platformu, 16. veljače 2011.
 • izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Uvod u numeričko računanje na grafičkim karticama uz pomoć CUDA-e, 09. veljače 2011.
 • doc. dr. sc. Danijel Grahovac, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: R programski jezik - osnovne informacije i pregled mogućnosti, 26. siječnja 2011.
 • Dragana Jankov, Tibor Pogány, : Andreev-Korkinov identitet, Saigoov hipergeometrijski frakcionalni operator integriranja i ${\rm Lip}_L(\alpha)$ funkcije, 12. siječnja 2011.
 • Rudolf Scitovski, Kristian Sabo, : Jednodimenzionalno l_1 grupiranje podataka na bazi traženja optimalnih centara, 03. studenog 2010.
 • prof. dr. sc. Ninoslav Truhar, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Perturbacija generaliziranog hermitskog problema svojstvenih vrijednosti za blok dijagonalne matrične parove, 27. listopada 2010.
 • prof. dr. sc. Dragan Jukić, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: O problemu procjene parametara u Bassovu modelu širenja inovacija, 20. listopada 2010.
 • Tibor Pogány, Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci: Integralne reprezentacije funkcionalnih redova. Čebyšev--Saigo funkcional, 17. listopada 2010.

Akademska godina 2009./2010.:

 • doc. dr. sc. Danijel Grahovac, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Least median of squares, 21. travnja 2010.
 • Emre Mengi, : Lipschitz-based optimization of singular values, 07. travnja 2010.
 • Ivana Kuzmanović, K. Sabo, : Subgradijentne metode za minimizaciju konveksnih nediferencijabilnih funkcija, 17. ožujka 2010.
 • Andea Krajina, John Einmahl, Johan Segers, : An M-Estimator of Tail Dependence, 20. siječnja 2010.
 • izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Statistička analiza Pearsonovih difuzija s marginalnim distribucijama koje imaju teške repove, 16. prosinca 2009.
 • Dragana Jankov, Suzana Sušić, : Geometrijski medijan u ravnini, 09. prosinca 2009.
 • Kristian Sabo, Rudolf Scitovski, Ivan Vazler, : Metoda za traženje najboljeg LAD-rješenja preodređenog sustava linearnih jednadžbi motivirano traženjem najbolje LAD-hiperravni, 02. prosinca 2009.
 • Rudolf Scitovski, Kristian Sabo, Ivan Vazler, : Matematički modeli za procjenu potrošnje prirodnog plina, 11. studenog 2009.
 • dr. sc. Petar Taler, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Izgradnja raspodijeljenog računalnog sustava za učinkovito izvođenje paralelnih programa, 04. studenog 2009.
 • Dorotea Dudaš, : Ekstrakcija centra vrtloženja iz trodimenzionalnih vektorskih polja, 28. listopada 2009.

Akademska godina 2008./2009.:

 • prof. dr. sc. Ninoslav Truhar, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: O nekim svojstvima faktorizacija kvazidefinitnih matrica, 01. srpnja 2009.
 • Gordana Blagojević, D.Jukić, K.Sabo, R.Scitovski, : Matematički model endocitoze, 03. lipnja 2009.
 • izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Optimizacija prigušenja u vibracijskim sistemima pomoću redukcije dimenzije sistema, 29. travnja 2009.
 • prof. dr. sc. Ninoslav Truhar, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Optimizacija prigušenja u vibracijskim sistemima i srodni problemi, 14. siječnja 2009.
 • izv. prof. dr. sc. Tomislav Marošević, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Optimizacija i neuronske mreže višeslojni perceptroni, 10. prosinca 2008.

Akademska godina 2007./2008.:

 • Ivan Gutman, : Spektralna teorija grafova, 11. lipnja 2008.
 • izv. prof. dr. sc. Darija Marković, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: TLS problem za 3-parametarski Weibullov model, 14. svibnja 2008.
 • Professor Krešimir Veselić, : Kvadratni problem svojstvenih vrijednosti i prigušene oscilacije, 09. svibnja 2008.
 • K. Elbassioni, Universität des Saarlandes: A brief introduction to combinatorial auctions, pricing and sponsored search on the Web, 07. svibnja 2008.
 • doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Aproksimacijski algoritam baziran na Local search tehnici za k-median i facility location problem za skup točaka u metričkom pr, 23. travnja 2008.
 • prof. dr. sc. Dragan Jukić, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Problem najmanjih kvadrata za 3-parametarski Weibullov model, 21. ožujka 2008.
 • prof. dr. sc. Dragan Jukić, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Weibullov 3-parametarski model, 12. ožujka 2008.
 • doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Lokacija pravca u normiranom prostoru, 07. ožujka 2008.
 • prof. dr. sc. Kristian Sabo, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Karakterizacija optimalnog rješenja linearne l_1 aproksimacije II, 20. veljače 2008.
 • prof. dr. sc. Kristian Sabo, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Karakterizacija optimalnog rješenja inearne l_1 aproksimacije I, 15. veljače 2008.
 • prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Fermat-Torricelli-Weberov problem, 13. veljače 2008.
 • , Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Linearna l_infty aproksimacija II, 23. siječnja 2008.
 • doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Linearna l_infty aproksimacija I, 09. siječnja 2008.