Fakultet primijenjene matematike i informatike

MathBot 2017

I039 (1+2+1) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

PicsArt 11 18 03.24.42Ugrađeni sustavi izvodi se u zimskom semestru druge godine sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer matematika i računarstvo. Cilj kolegija je studente upoznati s osnovim znanjima o ugrađenim sustavima i njihovoj primjeni kod različitih elektroničkih uređaja, poput mobilnih telefona, pametnih kartica, elektronike u vozilima, elektroničkim uređajima za široke mase itd. Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Domagoj Matijević srijedom od 10 - 12 h
ASISTENT doc. dr. sc. Slobodan Jelić srijedom od 10 - 12 h
VANJSKI SURADNIK Matija Bogdanović, prof.  

 

 

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. J. Hespanha, Linear Systems Theory, Princeton University Press, 2009.
  2. Z. Li, S. S. Ge, Fundamentals in Modeling and Control of Mobile Manipulators, CRC Press, 2013.
  3. S. M. Lavelle, Planning Algorithms, Cambridge University Press, 2006.
  4. A. Barrera, Advances in Robot Navigation, INTECH Open Access Publisher, 2011.
  5. W. E. Dixon, D. M. Dawson, E. Zergeroglu, A. Behal, Nonlinear Control of Wheeled Mobile Robots, Springer, 2001.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Ugrađeni sustavi realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 1 sat predavanja, 2 sata vježbi i 1 sat seminara). Pohađanje predavanja i vježbi je obvezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA utorak, 11 - 12 h RP-2
VJEŽBE  utorak, 12 - 14 h

RP-2

SEMINAR utorak, 14 - 15 h RP-2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ocjene dovoljan (2) i dobar (3) moguće je ostvariti na osnovu određenog broja bodova na domaćim zadaćama koje se pišu tijekom kolegija. Za ocjene vrlo dobar (4) i izvrstan (5) potrebno je pristupiti izradi praktičnog projekta.

  dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) izvrstan (5)
 Domaće zadaće barem 60%   barem 70%  barem 80%  barem 90%
 Projektni zadatak
 NE  NE  DA DA

Domaće zadaće pišu se na tjednoj bazi nakon određenih predavanja/vježbi. Na sljedećim vježbama studenti će imati priliku izložiti svoja rješenja. Svi oni studenti koji predaju zadaće, a ne pojave se na vježbama neće im se priznavati bodovi iz zadaće.

Nastavni materijali

Nastavni materijali su dostupni samo registriranim korisnicima.

 

 

Domaće zadaće

Domaće zadaće se pišu individualno i kao takve predaju. Svaki oblik prepisivanja značit će oduzimanje bodova. Zadaće predajete u pismenom obliku skenirano (teorija) i posebno programske zadatke u naznačene programske zadatke.

Naslov zadaćeRok predaje zadaćedodatni materijali
1. zadaća  6. prosinca 2016. (10:00 sati)

 

2. zadaća 20. prosinca 2016. (10:00 sati)  
3. zadaća 10. siječnja 2017. (9:00 sati)  
4. zadaća 17. siječnja 2017. (10:00 sati)  

 

 


OBAVIJESTI

24.01.2017. Zbog bolesti predavača i asistenta, odgađa se današnja nastava. O terminu nadoknade bit ćete ubrzo obaviješteni.