OSNOVNE INFORMACIJE
NASTAVNIK KONTAKT KONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Rudolf Scitovski e-mail telefon Utorkom 12-14h
ASISTENT Ivan Papić e-mail Nakon vježbi


RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI
PREDAVANJA Ljetni semestar
Utorkom 8-10h
VJEŽBE Ljetni semestar
GRUPA A (studenti čija prezimena počinju na A-J) - srijeda, 14:00-16:00, P-2
GRUPA B (studenti čija prezimena počinju na K-Ž) - srijeda, 16:00-18:00, P-2

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!