OSNOVNE INFORMACIJE
NASTAVNIK KONTAKT KONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc. dr. sc. Krešimir Burazin e-mail telefon vrijeme konzultacija
ASISTENT Ivana Vuksanović e-mail telefon ponedjeljkom od 11:00


RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI
PREDAVANJA četvrtkom,
8:00-10:00
VJEŽBE ponedjeljkom
13:00-15:00 i 15:00-17:00
petkom
8:00-10:00


PODJELA GRUPA

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!