Udruga matematičara Osijek

Stručni kolokvij

Stručni kolokvij Udruge matematičara Osijek zajedno su 2006. godine pokrenuli Udruga matematičara Osijek, Županijsko stručno vijeće za matematiku osječko-baranjske županije te Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku. Od tada se neprekidno održava svakog mjeseca na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Osijeku, utorkom u 19:00. Namijenjen je prvenstveno nastavnicima matematike i informatike koji su zaposleni u osnovnim i srednjim školama, studentima matematike i srodnih studijskih programa te svim ostalim zainteresiranima. Stručnim kolokvijem potiče se međusobna komunikacija među nastavnicima matematike, razmjena stečenih iskustava te kontakti sa studentima završnih godina. Stručni kolokvij organiziran je prema uzoru na znanstveni Matematički kolokvij Udruge matematičara Osijek koji je pokrenut 1993. godine.

U okviru kolokvija održavaju se stručne radionice te predavanja vezana uz matematiku, informatiku, ali i uz druga područja koja su na neki način vezana uz matematiku.

Stručni kolokviji u školskoj godini 2017./2018.

 • 19. rujna 2017. (Ilija Ilišević), "Primjena diferencijalnog i integralnog računa za dokazivanje nekih algebarskih jednakosti"
 • 10. listopada 2017. (Brankica Majdiš), "Primjena kreativnih tehnika i stvaralačkog pristupa rada integracijom matematike, hrvatskog jezika i informatike"
 • 14. studenoga 2017. (Mirela Generalić, Željka Duh Blašković), "Matematika i geografija se vole"
 • 30. studenog 2017. (Davor Kolarević, Dragana Ostopanj), "Brzi i točni - matematički kviz"

Stručni kolokviji u školskoj godini 2016. / 2017.

 • 16. svibnja 2017. (Rebeka Kalazić, Snježana Novaković), "Pisa izbliza"
 • 25. travnja 2017. (Ivana Ivošević), "Švercanje" u školi
 • 28. ožujka 2017. (Draženka Mikić, Tihana Weigand), Od krivog fascikla do matematičke teorije
 • 21. veljače 2017. (Mirela Generalić, Ljubica Selak-Zeljko), Korak po korak u razvoju kreativnog potencijala učenika
 • 31. siječnja 2017. (Mirna Čalija Matijević), Matematičke formule u LaTeX-u
 • 17. siječnja 2017. (Mirna Čalija Matijević), Uvod u LaTeX
 • 13. prosinca 2016. (Karolina Brleković), Make it easy
 • 22. studenoga 2016. (Aleksandra Floreani, Astra Škorjanc), Školska vs Državna
 • 11. listopada 2016. (Dino Škrobar), Kreditni scoring modeli
 • 20. rujna 2016. (Ilija Ilišević), Od jednadžbe k sustavu

Stručni kolokviji u školskoj godini 2015. / 2016.

 • 7. lipnja 2016. (Ivana Ivošević), Generacija Z
 • 17. svibnja 2016. (Sanja Ivanović, Kristina Vučić), Muke po natjecanju
 • 19. travnja 2016. (Draženka Mikić, Tihana Weigand,), Matematika i film
 • 15. ožujka 2016. (Rebeka Kalazić), Zadatci 2 u 1
 • 16. veljače 2016. (Snježana Bošnjak), Sudjelovanje na Školskom laboratoriju
 • 12. siječnja 2016. (Mirela Generalić, Željka Duh Blašković), Još jedan pogled na vanjsko vrednovanje
 • 15. prosinca 2015. (Ljubica Selak-Zeljko), Metodičke i programske prilagodbe učenicima s posebnim obrazovnim potrebama
 • 17. studenoga 2015. (Lidija Blagojević, Egidija Kardum), Eksponencijalna i logaritamska funkcija u primjeni
 • 15. listopada 2015. (Vesna Tomić, Gimnazija Đakovo, Đakovo), Office365 u nastavi
 • 22. rujna 2015. (Ilija Ilišević, Osijek), Rješavanje trigonometrijskih jednadžbi pomoću kompleksnih brojeva

Stručni kolokviji u školskoj godini 2014. / 2015.

 • 9. lipnja 2015. (Karolina Brleković, Elektrotehnička i prometna škola, Osijek), Obrnuta učionica
 • 26. svibnja 2015. (Rebeka Kalazić, I.gimnazija, Osijek), S druge strane zadatka
 • 5. svibnja 2015. (Davor Klobučar, HT-TCom, Osijek), Zanimljivosti iz matematičke riznice
 • 14. travnja 2015. (Jelena Noskov, Elektrotehnička i prometna škola, Osijek), Matematika u rekreaciji i rekreacija u matematici
 • 17. ožujka 2015. (Dajana Zucić, Agencija za odgoj i obrazovanje), Matematika - humana aktivnost
 • 10. veljače 2015. (Mirta Vujnovac, III. gimnazija, Osijek), Možemo li uvježbati geometrijski zor
 • 20. siječnja 2015. (Draženka Mikić i Tihana Weigand, Srednja škola Valpovo, Valpovo), Inicijalni ispiti
 • 16. prosinca 2014. (Snježana Bošnjak, Elektrotehnička i prometna škola, Osijek), Matematika u svakodnevici
 • 18. studenoga 2014. (Brankica Majdiš, Osnovna škola Mladost, Osijek), Primjeri integriranih projekata u osnovnoj školi
 • 14. listopada 2014. (Željka Duh Blašković, Mirela Generalić, Isusovačka klasična gimnazija Osijek), Heronove trojke
 • 16. rujna 2014. (Ilija Ilišević, Osijek), Primjena Bezoutovog teorema na rastavljanje polinoma na faktore

Stručni kolokviji u školskoj godini 2013. / 2014.

 • 17. lipnja 2014. (Maja Petrač, Basler osiguranje d.d., Zagreb), I aktuari su matematičari
 • 10. lipnja 2014. (Zvjezdana Jurić, Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek), (Za)volimo matematiku
 • 6. svibnja 2014. (Lidija Blagojević, II. gimnazija, Osijek), Kako teku informacije između matematike i informatike?
 • 8. travnja 2014. (Snježana Lukač, Gimnazija Antuna Matije Reljkovića, Vinkovci, Rebeka Kalazić, I. gimnazija, Osijek), Ima li kemije između matematike i kemije?
 • 11. ožujka 2014. (Blanka Lendić, Osnovna škola Višnjevac), Nova kultura matematičkih zadataka
 • 11. veljače 2014. (Mirta Vujnovac, III. gimnazija, Osijek), Problematična nula
 • 14. siječnja 2014. (Karolina Brleković, Elektrotehnička i prometna škola, Osijek), Vremeplovom kroz trigonometriju
 • 26. studenoga 2013. (Vesna Tomić, Gimnazija Đakovo, Đakovo), Još jedan način priprema učenika za Državnu maturu
 • 22. listopada 2013. (Ljubica Selak Zeljko, Osnovna škola "Mladost", Osijek), Iskustveno učenje u matematici
 • 17. rujna 2013. (Ilija Ilišević, Osijek), Primjena koordinatne metode u dokazivanju nekih planimetrijskih činjenica

Stručni kolokviji u školskoj godini 2012. / 2013.

 • 16. travnja 2013. (Karolina Brleković, Osijek), Kako volim matematiku?
 • 12. ožujka 2013. (Rebeka Kalazić, I. gimnazija, Osijek), Moderni kalkulatori - kako i treba li im doskočiti?
 • 19.veljače 2013. (Zvjezdana Jurić), Struka kao podskup matematike i/ili obratno
 • 15. siječnja 2013. (Mirta Vujnovac, III. gimnazija, Osijek), Magični kvadrati
 • 4. prosinca 2012. (Gordana Beissman, Gaudeamus, Osijek), Vedska matematika
 • 30. listopada 2012. (Lidija Blagojević, II. gimnazija, Osijek), Web 2.0 u nastavi
 • 25. rujna 2012. (Ilija Ilišević, III. gimnazija, Osijek), Primjena Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky nejednakosti na rješavanje jednadžbi i sustava nejednadžbi

Stručni kolokviji u školskoj godini 2011. / 2012.

 • 5. lipnja 2012. (Egidija Kardum, II. gimnazija, Osijek), Razredna knjiga
 • 15. svibnja 2012. (Jelena Noskov, Elektrotehnička i prometna škola, Osijek), Dobar početak za dobar kraj
 • 17. travnja 2012. (Karolina Brleković, Elektrotehnička i prometna škola, Osijek), Globalna matematika
 • 20. ožujka 2012. (Rebeka Kalazić, I. gimnazija, Osijek), Zaboravljeni vektori
 • 21. veljače 2012. (Mirta Vujnovac, III. gimnazija, Osijek), Geometrija japanskih hramova.
 • 17. siječnja 2012. (Gordana Beissman, Gaudeamus, Osijek), Brojevni sustavi kroz korelacije.
 • 29. studenoga 2011. (Ljubica Selak Zeljko, Osnovna škola Mladost, Osijek), Projekti u nastavi matematike.
 • 26. listopada 2011. (Vesna Tomić, Gimnazija Đakovo, Đakovo), Microsoft Mathematics 4.0 - alat za lakše učenje matematike.
 • 20. rujna 2011. (Ilija Ilišević, III. gimnazija, Osijek), Primjena nejednakosti sredina na rješavanje jednadžbi i sustava jednadžbi.

Stručni kolokviji u školskoj godini 2010. / 2011.

 • 7. lipnja 2011. (Lidija Blagojević, II. gimnazija, Osijek), Učionica na internetu 2, dodavanje resursa u Moodle kolegij.
 • 10. svibnja 2011. (Vesna Tomić, Đakovo), Učionica na internetu.
 • 19. travnja 2011. (Mirta Vujnovac, III. gimnazija, Osijek), Matematički paradoksi.
 • 15. ožujka 2011. (Jelena Noskov, Elektrotehnička i prometna škola, Osijek), Projekt u nastavi: kada, zašto i kako?
 • 22. veljače 2011.(Rebeka Kalazić, I. gimnazija, Osijek), Kako (ne)voljeti matematiku,
 • 18. siječnja 2011. (Kristina Vučić, Osnovna škola Ivan Filipović, Osijek), Formule, formule..., a smisao?,
 • 30. studenoga 2010.(Ivana Hartmann, Osnovna škola August Šenoa, Osijek), Primjena Pascalovog trokuta,
 • 26. listopada 2010.(Gordana Beissman, Gaudeamus, Osijek), Uporaba kartica u nastavi matematike
 • 28. rujna 2010.(Ilija Ilišević, III. gimnazija, Osijek), Neke konačne sume

Stručni kolokviji u školskoj godini 2009. / 2010.

 • 22. rujna 2009. (Ilija Ilišević, III. gimnazija, Osijek), Dokazivanje trigonometrijskih jednakosti pomoću kompleksnih brojeva
 • 27. listopada 2009. (Jasmina Horvatović, Osijek), Teslin portal u nastavi matematike
 • 1. prosinca 2009. (Jelena Noskov, Elektrotehnička i prometna škola, Osijek) , Kritičko propitivanje u matematici
 • 12. siječnja 2010. (Egidija Kardum, II. gimnazija, Osijek), Sat ponavljanja i sistematizacije u nastavi matematike
 • 16. veljače 2010. (Lidija Blagojević, II gimanzija, Osijek), On-line provjera znanja u nastavi matematike
 • 23. ožujka 2010. (Rebeka Kalazić, I. gimnazija, Osijek), Pseudopravokutni trokut
 • 19. travnja 2010. (Zlata Korpar, III. gimnazija, Osijek), Nastava matematike u kojoj je naglašeno učenje na satu
 • 18. svibnja 2010. (Mirta Vujnovac, III. gimnazija, Osijek), Geometrijske konstrukcije origamijem
 • 15. lipnja 2010. (Gordana Beissman, Gaudeamus, Osijek), Fibonaccijev niz i zlatni rez

Stručni kolokviji u školskoj godini 2008. / 2009.

 • 16. lipnja 2009. (Jasmina Maksić, Vukovar), Analiza rezultata eksperimentalnog istraživanja
 • 2. lipnja 2009. (Vesna Tomić, Đakovo), Izrada digitalnih materijala programom Yenka
 • 5. svibnja 2009. (Karolina Brleković, Osijek), Kako skratiti nastavni sat?
 • 17. veljače 2009. (Gordana Beissman, Gaudeamus, Osijek), Pisani ispiti iz matematike - teme i dileme
 • 27. siječnja 2009. (Lidija Blagojević, II. gimnazija, Osijek), Nastavnik matematike na web sjedištu
 • 9. prosinca 2008. (Jelena Noskov, Elektrotehnička i prometna škola, Osijek) Najpoznatiji broj u povijesti čovječanstva
 • 4. studenoga 2008. (Ljubica Selak-Zeljko, Osnovna škola Mladost), Znanja i kompetencije iz matematike na kraju osnovnoškolskog obrazovanja
 • 30. rujna 2008. (Ilija Ilišević, III. gimnazija, Osijek), Eksponencijalne jednadžbe kod kojih su i baze i eksponenti algebarske funkcije

Stručni kolokviji u školskoj godini 2007. / 2008.

 • 2. lipnja 2008. (Aleksandra Floreani, III. gimnazija, Osijek), Matematički rebusi
 • 22. travnja 2008. (Gordana Beissman, Gaudeamus), Parabolom od osmjeha do osječkog mosta
 • 17. ožujka 2008. (Karolina Brleković, Elektrotehnička i prometna škola Osijek), Mentalne mape u matematici
 • 12.veljače 2008. (Rebeka Kalazić, I. gimnazija, Osijek), Zanimljivi nizovi
 • 22. siječnja 2008. (Lidija Blagojević, II. gimnazija, Osijek), Program Hot Potatoes-kvizovi u nastavi matematike
 • 4. prosinca 2007. (Jelena Noskov, Elektrotehnička i prometna škola), Neke nove metode u matematici
 • 30. listopada 2007. (Vesna Tomić, Gimnazija A.G.Matoš, Đakovo), Primjena interaktivnih obrazovnih sadržaja u nastavi matematike i fizike
 • 25. rujna 2007. (Ilija Ilišević, III. gimnazija, Osijek), Djeljivost cijelih brojeva

Stručni kolokviji u školskoj godini 2006. / 2007.

 • 1. lipnja 2007. (Marija Miloloža i Danijela Šajkunović, studentice Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku), Vedska matematika, Trokutu pripisane kružnice
 • 27. travnja 2007. (Ivanka Đeri, III.gimnazija, Osijek), Tetivno tangencijalni četverokut
 • 30. ožujka 2007. (Josip Tojčić, Strojarska tehnička škola, Osijek), Uvod u matematičko programiranje
 • 23. veljače 2007. (Rebeka Kalazić, I. gimnazija, Osijek), Vektorski produkt-primjena u planimetriji
 • 19. siječnja 2007. (Jelena Noskov, Elektrotehnička i prometna škola), Pascalov trokut
 • 8. prosinca, 2006. (Ilija Ilišević, III. gimnazija, Osijek), Simetrične i pseudosimetrične jednadžbe