Udruga matematičara Osijek

Matematičke pripreme (7. siječnja 2016.- 20. veljače 2016.)

Udruga matematičara Osijek u suradnji s Odjelom za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku uz potporu Osječko-baranjske županije organizira projekt „Matematičke pripreme“, kojim će se ciljano poticati razvoj matematičkih kompetencija i vještina kod najvrsnijih učenika srednjih škola s prostora Osječko-baranjske županije. Učenici će u suradnji s nastavnicima iz srednjih škola te najboljim studentima sveučilišnog studija matematike Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, a pod nadzorom sveučilišnih nastavnika, analizirati pažljivo odabrane matematičke cjeline koje predstavljaju istaknuti dio tema obuhvaćenih matematičkim natjecanjima te pokazati njihovo korištenje u rješavanju netrivijalnih problemskih zadataka. Mjesto održavanja priprema je Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek prema sljedećem rasporedu, koji je nadopunjen i korigiran 9.2.2016..

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-maila: mirela@mathos.hr, na kojeg će odgovariti Programski koordinator Matematičkih priprema doc.dr.sc. Mirela Jukić Bokun.