Večer matematike
Osijek, 05.12.2019.


slika1 slika1 slika3about4

''Večer matematike'' je manifestacija koju je iniciralo Hrvatsko matematičko društvo, a održava se petu godinu zaredom na nekoliko mjesta u Republici Hrvatskoj. Sastoji se od skupa interaktivnih radionica koje potiču izgradnju pozitivnog stava učenika prema matematici.

Udruga matematičara Osijek, Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i III. gimnazija Osijek su tako petu godinu ponosni organizatori ovoga događaja u Osijeku koji okuplja gotovo 600 zainteresiranih učenika iz Osječko-baranjske županije. Predavači su dosad bili učenici i profesori Treće gimnazije, profesori matematike iz ostalih srednjih škola, predavači s Odjela za matematiku i studenti, bivši učenici Treće gimnazije.

III. gimnazija Osijek                       Odjel za matematiku

Sudjelovanje u zabavnim aktivnostima otkriva često zaboravljenu - zabavnu stranu matematike, stvara nove ideje o tome što matematika jest i čime se bavi te dokazuje da matematičke probleme, i bez da smo svjesni vlastitog talenta, svakodnevno svi uspješno rješavamo - kaže prof. Aleksandra Floreani, predsjednica programskog i organizacijskog odbora Večeri matematike i članica IO Udruge matematičara Osijek.