Akademska godina 2018./2019.

Nastavnik

   prof. dr. sc. Dragan Jukić   (email)  

  • Predavanja: Petkom od 09:00 na Odjelu za matematiku

Asistent

   izv. prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević    (email)   

  • Vježbe: Srijedom od 14:15 na Odjelu za kemiju, P-1
  • Konzultacije: Srijedom, nakon vježbi


Drugi kolokvij će se održati u srijedu 5.12.2018., u 16:00 u P-37 (na Odjelu za matematiku).