Akademska godina 2017./2018.

Nastavnik

   prof. dr. sc. Dragan Jukić   (email)  

  • Predavanja: Petkom od 09:00 na Odjelu za matematiku

Asistent

   dr. sc. Ljiljana Primorac Gajčić    (email)   

  • Vježbe: Srijedom od 14:15 na Odjelu za kemiju, P-1
  • Konzultacije: Srijedom, nakon vježbi


Ukupni rezultati kolokvija nakon popravnog kolokvija s predloženim ocjenama mogu se vidjeti ovdje. Uvid u kolokvije će se održati u utorak, 6.2.2018. u 9.30h u uredu 15 na prvom katu na Odjelu za matematiku.


Studenti koji su na kolokviju postigli pozitivnu ocjenu i prijavili ispit za 19.2.2018. na upis ocjene mogu doći 20.veljače 2018. u 9 h ili 26. veljače u 11h na Odjel za matematiku.