Akademska godina 2016./2017.

Nastavnik

   prof. dr. sc. Dragan Jukić   (email)  

  • Predavanja: Petkom od 09:00 u predavaonici 37 (Odjel za matematiku)

Asistent

    doc. dr. sc. Dragana Jankov Maširević    (email)   

  • Vježbe: Srijedom od 14:00 u predavaonici 1 (Odjel za kemiju)
  • Konzultacije: Srijedom, nakon vježbi


Obavijest:
Prvi kolokvij iz Matematike 2 će se održati u srijedu 20.3.2019. u 16:30 na Odjelu za matematiku, P-37.