KONZULTACIJE: Srijedom prema dogovoru
sime AT mathos DOT hr

UVOD U TEORIJU SKUPOVA I MATEMATIČKU LOGIKU
(ljetni semestar, 2+2)


Informacije o kolokvijima i ispitima.

Cjelokupna predavanja (handouts) (slides)

Ukoliko želite printati samo dio predavanja, naprimjer pojedino poglavlje, s više slideova na A4-papiru, može vam pomoći ovaj LaTeX file.

O predavanjima, vježbama i ocjenjivanju:

Studenti su obavezni pohađati predavanja i aktivno sudjelovati u vježbama.

Završni ispit, koji se polaže nakon odslušanih predavanja i vježbi, sastoji se od pismenog i usmenog dijela.
Usmenom dijelu ispita mogu pristupiti studenti koji su dobili pozitivnu ocjenu iz pismenog dijela.

Studenti mogu polagati dva kolokvija: prvi sredinom semestra, i drugi neposredno po završetku predavanja i vježbi.
Studenti koji uspješno polože kolokvije, i zadovoljni su postignutom ocjenom, polažu završni (usmeni) ispit desetak dana nakon drugog kolokvija.

Pitanja na koja studenti moraju znati smisleno odgovoriti ukoliko žele dobiti pozitivnu ocjenu.
Uz svaku definiciju potrebno je znati navesti i obrazložiti poneki primjer.