Nastavne aktivnosti u ak. god. 2013./2014.

Diferencijalni račun

utorak (Tue), 10:00 - 13:00, P 2
četvrtak (Thu), 12:00 - 15:00, P 2

Uvod u teoriju brojeva

B grupa: petak (Fri), 10:00 - 12:00, P 1

Primjene diferencijalnog i integralnog računa I

A grupa: četvrtak (Thu), 14:00 - 16:00, P 2

Grupiranje podataka: pristupi, metode i primjene

srijeda (Wed), 15:00 - 19:00, RP 1

Linearna algebra I, Odjel za fiziku

četvrtak (Thu), 12:00 - 14:00, P 44

Konzultacije (Office Hours): četvrtkom (Thu), 15:30 - 16:30. Konzultacije su moguće i nakon nastave.