Nastavne aktivnosti u zimskom semestru Akademske 2013/2014

Funkcije više varijabli (Multidimensional Calculus)

Nastavne aktivnosti u ljetnom semestru Akademske 2013/2014

Kompleksna analiza (Complex analysis)

Obične diferencijalne jednadžbe (Ordinary differential equations)

Primjene diferencijalnog i integralnog računa I (Applications of Calculus I)

Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike

Analiza (Analysis)

Konzultacije (Office Hours): Srijeda (Wed) 14:00. Konzultacije su moguće i po dogovoru.