Nastavne aktivnosti


Konzultacije u ljetnom semestru: ponedjeljkom u 9:30 u kabinetu 15 u prizemlju

 

Prijedlog tema diplomskih i završnih radova

 

Akademska godina 2013/2014

Financijska i aktuarska matematika

Metodika nastave matematike 2

Algebra

Uvod u teoriju brojeva

Integralni račun

 

Nastavne aktivnosti u prošlosti (Past Courses)

Obične diferencijalne jednadžbe

Geometrija prostora i ravnine

Elementarna matematika I

Elementarna matematika II

Linearna algebra I

Linearna algebra II

Linearna algebra III

Matematika (Ekonomski fakultet)

Matematička analiza II (Elektrotehnički fakultet)

Matematika III (Elektrotehnički fakultet)

Linearna algebra (Elektrotehnički fakultet)