Konzultacije

Utorkom u 12:00 sati u kabinetu 18 na Odjelu za matematiku.

Nastavne aktivnosti u ljetnom semestru akademske 2013./2014.

Slučajni procesi (Stochastic Processes)

Matematičke financije (Mathematical Finance)


Nastavne aktivnosti u zimskom semestru akademske 2013./2014.

Vjerojatnost (Probability)

Statistički praktikum (Statistical Lab)

Vjerojatnost i statistika, Građevinski fakultet, Osijek
(Probability and Statistics, Faculty of Civil Engineering, Osijek)

Primijenjena statistika, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek
(Appliead statistics, Faculty of Food Technology, Osijek)


Nastavne aktivnosti u prošlosti (Past Courses)


Uvod u vjerojatnost i statistiku (Introduction to Probability and Statistics)

Uvod u teoriju vjerojatnosti (Introduction to Probability Theory)

Matematička statistika (Mathematical Statistics)

Matematika IV, Odjel za fiziku, Osijek
(Mathematics IV, Department of Physics, Osijek)

Elementarna matematika I i II (Elementary Mathematics I and II)

Uvod u računarstvo (Introduction to Computer Science)

Web programiranje i primjene (Web Programming amd Applications)

Primijenjena statistika, Građevinski fakultet, Osijek
(Applied Statistics, Faculty of Civil Engineering, Osijek)

Statistika, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek
(Statistics, Faculty of Food Technology, Osijek)

Matematika, Poljoprivredni fakultet, Osijek
(Mathematics, Faculty of Agronomy, Osijek)


Zimska škola matematike 2012.

Bertrandov paradoks, predavanje za učenike srednjih škola