Nastavne aktivnosti  2013/2014

 
Teme diplomskih i završnih radova. 
Mentorstva diplomskih i završnih radova.

Konzultacije (Office Hours):


Nastavne aktivnosti u prošlosti (Past Courses)

    Konkretna matematika

    Funkcije više varijabli

    Kombinatorna i diskretna matematika

    Metrički prostori

    Kompleksna analiza

    Linearna algebra III

    Matematika (Ekonomski fakultet)

    Matematika  (Poljoprivredni fakultet)

    Matematika  3   (Elektrotehnički fakultet)