Service Activities

 

FESTIVAL ZNANOSTI (Science Fair)

2013. workshop Pogled u budućnost
2012. organizing
2011. workshop Pobjedničke strategije
2010. workshop Kako sakriti poruku od ostatka Zemlje
2009. workshop Kako računati na prste - ručni kalkulator
2008. workshop Matematičke slagalice
2007. workshop Matematika kroz igru domino


Zimska škola matematike za srednju školu (Winter math school for high school) organizing and participating
2010. lecture Teorija grafova
2009. lecture Matematička indukcija i Goodsteinov teorem
2006. lecture Funkcijske jednadžbe
 


Zimska škola matematike za osnovnu školu (Winter math school for secondary school)
2011. workshop Pascalov trokut
2010. workshop Malo o grafovima
2009. workshop Sudoku
 


Školski projekti (School projects)
2010. Osnovna škola Josipa Kozarca, Semeljci - Skupovi brojeva
2008. Osnovna škola "Mladost" - Hrvastki matematičari kroz povijest
2008. Osnovna škola Ane Katrine Zrinske - Premjesti šibicu
2008. Osnovna škola Josipa Kozarca, Semeljci - Dirichletov princip