Nastavne aktivnosti  Akademskoj godini 2013/2014

Metodika nastava matematike 1 (Methodics of Teaching Matematics 1)

Ponedjeljak, 10 - 12, predavaonica 24
Utorak, 10 - 12, Praktikum 2

Metodika nastava matematike 1 (Methodics of Teaching Matematics 2)

 

Nastavne aktivnosti u prošlosti (Past Courses)

Linearna Algebra 1 2012/2013

Algoritmi i strukture podataka (Algorithms and Data Structures 2005/2006)

Građevinski faultet u Osijeku:: Matematika 1 (Calculus 1) 2007-2012

Građevinski faultet u Osijeku:: Matematika 2 (Calculus 2) 2007-2012