Konzultacije

Četvrtkom u 11:00 na Odjelu za matematiku.

Aktualna nastava:


Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku

Multivarijatna analiza (Multivariate Analysis)

Analiza vremenskih nizova (Time Series Analysis)

Statistika (Statistics)

Statistički praktikum (Stat Labs)

Materijali za nastavu

Primijenjena statistika (udžbenik, baze podataka)

Uvod u vjerojatnost i statistiku (udžbenik)

Projekt u nastavi matematike srednjih škola

Buffonov pokus u nastavi matematike