PhD student

Maja Damjanović

mandrije@mathos.hr
35 (1st floor)
School of Applied Mathematics and Informatics

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

Research Interests

  • Functional Analysis
  • Partial Differential Equations

Degrees

MSc in mathematics, Department of Mathematics, University of Osijek, Croatia, 2022.

BSc in mathematics, Department of Mathematics, University of Osijek, Croatia, 2020.

Publications

Others

  1. M. Andrijević, I. Soldo, Neke metode faktorizacije prirodnih brojeva, Osječki matematički list 23/1 (2023), 1-11
    Faktorizacija prirodnih brojeva u praksi može biti vrlo zahtjevna. Jedna od najčešćih primjena je u dešifriranju kriptosustava s javnim ključem, kao što je primjerice RSA kriptosustav. U ovome članku prezentiramo neke od neuobičajenih metoda faktorizacije kao što su Fermatova metoda i metoda verižnog razlomka za faktorizaciju velikih prirodnih brojeva.
  2. M. Andrijević, I. Kuzmanović Ivičić, Matematički model problema školskog rasporeda, Osječki matematički list 22 (2022), 119-129
    Problem školskog rasporeda vrlo je zastupljen problem koji s vremenom postaje sve složeniji jer je pri izradi rasporeda sve više uvjeta i ograničenja koji moraju biti zadovoljeni. U ovom radu prikazan je matematički model osnovnog problema rasporeda sati. Već u tom sasvim jednostavnom slučaju vidljivo je da se radi o vrlo složenom problemu koji svakim dodatnim uvjetom postaje sve složeniji sa sve manjim brojem rješenja. Danas je dostupno mnogo aplikacija koje pomažu pri izradi rasporeda, a sve se baziraju na nekoj matematičkoj metodi za pronalaženje optimalnog rješenja.


Teaching

Nastavne aktivnosti u zimskom semstru akademske 2022./2023.

Nastavne aktivnosti u ljetnom semstru akademske 2022./2023.

Konzultacije (Office Hours): Konzultacije po dogovoru.