Testimonials

Tina Jurić

Allianz Technology Business Analyst

Sandra Stanišić

Erste & Steiermärkische Bank d.d. Head of Enterprise-wide Risk Management

Matea Spajić

Croatia osiguranje d.d. Senior Reinsurance Specialist

Ana Vilić

Mbanq d.o.o. Suradnik u analizi financijskih podataka

Barbara Rački

Zagrebačka banka d.d. Mlađi specijalist u tržišnim rizicima

Dino Škrobar

Privredna banka Zagreb d.d. Credit Quality Monitoring and Control Office

Ana Bulić

Agram Life osiguranje d.d. Aktuar

Nikolina Brdarić

Erste & Steiermaerkische Bank d.d. Viši kvantitativni analitičar u Sektoru upravljanja rizicima

Marko Rajković

Student matematike i računarstva Dobitnik nagrade Boris Sakač