Fakultet primijenjene matematike i informatike

Suradnja s privredom

Odjel za matematiku ima uspješnu suradnju s privredom, udrugama i školama iz okruženja. Suradnja s mnogim tvrtkama i institucijama odvija se u okviru prethodno potpisanih sporazuma o suradnji. Ovi sporazumi učinili su Odjel za matematiku važnim akademskim partnerom privrednog sektora, a konzultativna uloga Odjela i stručne prakse naših studenata podigle su svijest privredenog sektora o potrebi za matematičarima u svojim timovima, što je rezultiralo povećanjem zapošljavanja studenata Odjela u tvrtkama iz našeg okruženja.

Okvirni ciljevi poslovne i stručne suradnje Odjela za matematiku:

  • mogućnost obavljanja stručne prakse studenata Odjela u prostorima tvrtki 
  • izrada diplomskih ili završnih radova u suradnji s privrednim subjektom
  • dodatna edukacija studenata diplomskih studija od strane stručnjaka iz privrede 
  • sudjelovanje stručnjaka Odjela u rješavanju realnih problema izraslih iz stvarnih potreba tvrtki
  • održavanje tematskih predavanja od strane stručnjaka iz realnog sektora.

Osim kroz sporazume o suradnji, Odjel za matematiku s nizom tvrtki iz realnog sektora surađuje i neformalno, u vidu sudjelovanja nastavnika i asistenata Odjela u rješavanju problema stručnog i znanstvenog karaktera, a koji se prirodno pojavljuju u poslovanju takvih tvrtki. Ovdje treba naglasiti kontinuiranu te u stručnom i znanstvenom smislu produktivnu suradnju s Kliničkim bolničkim centrom Osijek te izuzetno uspješnu suradnju s tvrtkom Gideon  Brothers d.o.o. (bivši Farmeron d.o.o.) te suradnju s tvrtkama Hrvatskom elektroprivredom i Podravskom bankom. Osim toga, Odjel za matematiku u stalnom je kontaktu s Hrvatskom poštanskom bankom d.d. i osiguravajućim društvom Allianz Zagreb d.d.

Važan pokazatelj inteziteta suradnje s privredom je i realizacija studentskih praksi u okviru izbornog kolegija Stručna praksa (4 ECTS) na diplomskom sveučilišnom studiju Matematika, smjer: Financijska matematika i statistika i smjer: Matematika i računarstvo te na trećoj godini prijediplomskog sveučilišnog studija Matematika i računarstvo.

Za studente diplomskog sveučilišnog studija Matematika, smjer: Financijska matematika i statistika, organiziraju se radni posjeti bankarskom sektoru, kao što je primjerice posjet Zagrebačkoj burzi d.d. i Hrvatskoj narodnoj banci. Isto tako, studenti smjera: Matematika i računarstvo redovito odlaze na stručna predavanja koja se održavaju u sklopu CodeCAMP trening programa organiziranog od strane udruge Osijek Software City te na taj način prate najnovije trendove u razvoju i korištenju tehnologija, a kao krajnji cilj podižu svoju profesionalnu kvalitetu i vrijednost na tržištu rada. O kvaliteti, stručnosti i inovativnosti naših studenata svjedoči i istraživanje udruge Osijek Software City pod nazivom Znanja i vještine studenata osječkih fakulteta, unutar kojega su poslodavci iz IT sektora iskazali svoje mišljenje o znanju i vještinama vezanim uz razvoj softvera koje studenti s našeg sveučilišta usvoje tijekom školovanja. U istraživanju je sudjelovalo 12 većih tvrtki sa sjedištem u Osijeku ili Zagrebu koje zajedno zapošljavaju preko 1 000 djelatnika, a kojima je osnovna djelatnost razvoj softvera. Naši studenti su u gotovo svim kategorijama prepoznati kao najbolji. Ovo istraživanje je veliko priznanje našem smjeru Matematika i računarstvo te je snažno utjecalo na pokretanje sveučilišnog prijediplomskog studija Matematika i računarstvo i osuvremenjivanju prijediplomskog sveučilišnog studija Matematika.

U dijelu aktivnosti Odjela za matematiku koji se odnosi na obrazovanje nastavnika matematike i informatike, Odjel kontinuirano surađuje s osnovnim i srednjim školama u regiji kroz uključivanje nastavnika u metodičke vježbe, stručnu praksu studenata u školama, uključivanje studenata u rad Stručnog kolokvija kao i ostale aktivnosti Udruge matematičara Osijek. Redovito se organiziraju posjeti djece vrtićke dobi te učenika osnovnih i srednjih škola popularizacijskim radionicama koje se održavju na Odjelu za matematiku.

 Mjerljiv rezultat ostvarene suradnje Odjela s realnim sektorom je da među studentima koji završavaju diplomski studij matematike na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Osijeku gotovo da i nema nezaposlenih, a potencijalni nas poslodavci sve češće direktno kontaktiraju u potrazi za kvalitetnim i stručnim mladim ljudima.


Sporazumi o suradnji

Odjel za matematiku sklopio je sporazume o suradnji sa sljedećim tvrtkama i ustanovama: MonoIN2, Span, BE-terna, AlphaScore, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Poljoprivredni institut Osijek, Žito, Plava tvornica, UHP Digital, Zagrebačka banka, Državni zavod za statistiku, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Elektrotehnička i prometna škola Osijek, EM2, kao i sporazum s udrugom Osijek Software City koja okuplja čitav niz osječkih IT tvrtki i koja prati naše najbolje studente prema sljedećem modelu:

  • Najboljim studentima prve i druge godine iplomskih studija bit će omogućen jednodnevni boravak u tvrtkama koje su dio OSC-a.
  • Najboljim studentima treće godine iplomskih studija bit će omogućen višednevni boravak u tvrtkama koje su dio OSC-a, a u svrhu definiranja mogućih tema zajedničkih završnih radova.
  • Najboljim studentima prve godine diplomskih smjerova Financijska matematika i statistika i Matematika i računarstvo bit će omogućen jednodnevni boravak u tvrtkama koje su dio OSC-a.
  • Najboljim studentima druge godine diplomskih smjerova Financijska matematika i statistika i Matematika i računarstvo bit će omogućen višednevni boravak u tvrtkama koje su dio OSC-a, a u svrhu definiranja mogućih tema zajedničkih diplomskih radova.

Najnoviji sporazum o suradnji sklopljen je s Državnim zavodom za statistiku i Udrugom matematičara Osijek. Međusobna suradnja uključuje organizaciju Statističke olimpijade (https://natjecanje.dzs.hr/)  i sudjelovanja predstavnika Zavoda kao gostiju predavača na Državnome stručnom skupu nastavnika matematike.