Nabava

Na temelju dostavljenih izjava iz članka 80. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja Fakulteta primijenjene matematike i informatike u Osijeku iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) ili s njima povezane osobe u sukobu interesa u smislu članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi.

Slijedom navedenog, Fakultet primijenjene matematike i informatike u Osijeku, ne smije sklapati ugovor o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja) sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  1. Grahovac d.o.o., posredovanje u trgovini raznim proizvodima, Sajmište 128, 32000 Vukovar, OIB: 05506061295
  2. Incepton, obrt za računalno programiranje, Vratnička ulica 23, 31000 Osijek, MB 98473794
  3. Maltar j.d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Ivana Gorana Kovačića 9, 31550 Valpovo, OIB: 75331846834