Statistički seminar

Statistički seminar Fakulteta primijenjene matematike i informatike osnovan je u studenom 2017. godine s namjerom da se na njemu prezentiraju razne teme iz područja primijenjene i matematičke statistike.

Cilj seminara je uspostaviti znanstvenostručnu suradnju između nastavnika i suradnika sa svih sastavnica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku iz područja statistike.

Statistički seminar održava se četvrtkom u 15:15 sati u predavaonici 2 na katu Fakulteta primijenjene matematike i informatike.

e-mail seminara: statistika@mathos.hr

Ukoliko želite postati član Statističkog seminara to možete ostvariti ispunjavanjem sljedeće pristupnice.

Tajnik seminara: Ivan Papić

Najave

 • doc. dr. sc. Azra Tafro, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Sveučilište u Zagrebu: Procjena Gaussovih mješavina iz projekcija, 14. ožujka 2024.

Ovaj rad bavi se procjenjivanjem parametara Gaussovih mješavina iz projekcija, odnosno iz niže-dimenzionalnih podataka. Kontekst i povod su mjerenja dobivena PET pregledom. Naime, u pozitronskoj emisijskoj tomografiji (PET) mjerenja se sastoje od parova gamma zraka koji se emitiraju iz radioaktivne tvari čineći pravce, koji se potom detektiraju u ravnini (2D) ili prostoru (3D). Tradicionalne metode rekonstrukcije iz takvih mjerenja procjenjuju intenzitete zračenja lokalno, po pikselima ili vokselima, a mi pretpostavljamo da objekti od interesa emitiraju zračenje prema modelu Gaussovih mješavina. Prema tome, parametre mješavina potrebno je procijeniti iz izmjerenih pravaca koji ne sadrže potpune informacije o originalnim izvorima zračenja. U izlaganju će biti predstavljene efikasne metode procjene parametara normalne razdiobe, kao i prilagodba klasičnog EM (expectation-maximization) algoritma na taj tip podataka.
Istraživanje je podržano projektom ,,Renesansa teorije uzorkovanja\" IP-2019-04-6703.

Održani seminari

Akademska godina 2022./2023.

 • Dr. David Simon, Department of Statistics, Eötvös Loránd University: Sampling rare and elusive population on the example of Roma Survey 2020, 1. lipnja 2023.
 • Nikolina Milinčević, Prirodoslovno matematički fakultet - Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu: Regularno varirajući slučajni elementi u Poljskim prostorima i njihove neprekidne transformacije, 25. svibnja 2023.
 • Ana Martinčić Špoljarić, Rimac Automobili d.o.o.: Konvergencija diskretnog modela skraćivanja telomera prema vremensko neprekidnim procesima, 18. svibnja 2023.
 • dr. sc. Una Radojičić, Institute of Statistics & Mathematical Methods in Economics, Vienna University of Technology: Functional outlier detection and robust covariance estimation, 26. travnja 2023.
 • doc. dr. sc. Petra Posedel Šimović, Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu: Inferencijalno strojno učenje u financijama i ekonomiji: problem klasifikacije u poslovnoj praksi- problem nebalansiranih kategorija i predikcija churna, 13. veljače 2023.
 • doc. dr. sc. Franka Miriam Brueckler, Prirodoslovno matematički fakultet - Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu: Od J. Graunta do W. S. Gosseta - prvih 250 godina statistike, 19. siječnja 2023.
 • doc. dr. sc. Ivan Papić, Fakultet primijenjene matematike i informatike, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku: Frakcionalni Besselov proces, 15. prosinca 2022.

Akademska godina 2021./2022.

 • Bojana Jovanović, Faculty of Sciences and Mathematics - Department of Mathematics, University of Niš: A stochastic epidemic models for modeling the spread of West Nile virus, 28. lipnja 2022.
 • Matilda Sorić, St. Edward's University in Austin, Texas: Predicting Chances of having Bladder Cancer with Bayesian model, 26. svibnja 2022.
 • Prof. Dr. Herwig Friedl, Institute of Statistics, Graz University of Technology: Mixture Models in Practice, 11. svibnja 2022.
 • prof. dr. sc. Miljenko Huzak, Prirodoslovno matematički fakultet - Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu: Matematičko modeliranje skraćivanja telomera, 28. travnja 2022.
 • prof. dr. sc. Marija Milošević, Faculty of Sciences and Mathematics - Department of Mathematics, University of Niš: Stohastički model serotonina, 14. travnja 2022.
 • prof.dr.sc. Janez Stare, Faculty of Medicine, University of Ljubljana: Some examples of wrong usage of statistics, 7. travnja 2022.
 • izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak, Fakultet primijenjene matematike i informatike, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku: Primjeri stohastičkih modela za širenje epidemije virusa SARS-CoV-2, 3. veljače 2022.
 • Željka Salinger, School of Mathematics, Cardiff University: Generalized Gaussian model for EEG data, 9. prosinca 2021.
 • izv. prof. dr. sc. Martina Mihalj, izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević, Medicinski fakultet Osijek & Filozofski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Specifičnosti statističkih analiza u biomedicinskim istraživanjima, 2. prosinca 2021.
 • prof. dr. sc. Nataša Erjavec, Ekonomski fakultet Zagreb, Sveučilište u Zagrebu: Panel modeli - prednosti i izazovi, 25. studenog 2021.
 • prof. dr. sc. Anamarija Jazbec, Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu: Analiza korespodencije, 11. studenog 2021.
 • dr. sc. Una Radojičić, Institute of Statistics & Mathematical Methods in Economics, Vienna University of Technology: Order Determination for Matrix-valued Observations Using Data Augmentation, 27. listopada 2021.

Akademska godina 2020./2021.

 • izv. prof. dr. sc. Danijel Grahovac, Fakultet primijenjene matematike i informatike, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku: Pregled nekih tema vezanih uz granično ponašanje slučajnih procesa, 13. studenog 2020.
 • Una Radojičić, Institute of Statistics & Mathematical Methods in Economics, Vienna University of Technology: Notion of information and Independent component analisys, 23. listopada 2020.

Akademska godina 2019./2020.

 • izv.prof.dr.sc. Tena Velki, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti , Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Predviđanje ponašanja u društvenim istraživanjima, 5. ožujka 2020.
 • Dušan Đorđević, mag.math., PMF - Departman za matematiku, Univerzitet u Nišu: One approximate method for stochastic differential equations with coefficients which satisfy polynomial condition, 29. studenog 2019.
 • izv. prof. dr. sc. Tomislav Marošević, Fakultet primijenjene matematike i informatike, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku: O matematičkim aspektima izbornih sustava, 28. studenog 2019.
 • prof. dr. sc. Mirta Benšić, izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Predstavljanje programa cjeloživotnog obrazovanja „Primijenjena statistika", 10. listopada 2019.

Akademska godina 2018./2019.

 • izv. prof. dr. sc. Danijel Grahovac, Fakultet primijenjene matematike i informatike, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku: Lévyjevi procesi rizika, teorija fluktuacija i optimizacija dividendi, 27. lipnja 2019.
 • dr. sc. Dino Krupić, Filozofski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Analiza podataka dobivenih iz longitudinalnih istraživanja, 30. svibnja 2019.
 • prof. dr. sc. Mirta Benšić, Fakultet primijenjene matematike i informatike, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku: Strukturne jednadžbe i problem endogenosti, 18. travnja 2019.
 • prof. dr. sc. Vesna Ilakovac, Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Statističke analize i metode u objavljenoj literaturi u području biomedicine i zdravstva: SAMPL smjernice, 4. travnja 2019.
 • Una Radojičić, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku: Algoritmi za inicijalizaciju Gaussovih miješanih modela II, 28. veljače 2019.
 • Una Radojičić, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku: Algoritmi za inicijalizaciju Gaussovih miješanih modela, 14. veljače 2019.
 • izv. prof. dr. sc. Marinko Barukčić, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Jednostavni stohastički model za procjenu neodređenosti proizvodnje fotonaponskog (PV) sustava, 17. siječnja 2019.
 • Ana Leko, Machine Learning Engineer, Gideon Brothers d.o.o.: Primjena metoda dubokog učenja u računalnom vidu, 20. prosinca 2018.
 • Prof. Andrew R. Barron, Yale University, USA: Linear and Nonlinear Modeling in Food Technology: Lessons and New Advances (Mjesto predavanja: V, 13. prosinca 2018.
 • Prof. Andrew Barron, Yale University, USA: Improved Statistical Fitting of Adsorption Isotherms (Mjesto predavanja: Vijećnica PTFOS-a), 11. prosinca 2018.
 • , : Modeli kratkoročne prognoze koncentracije peludi bazirani na strojnom učenju, 6. prosinca 2018.
 • Marinela Knežević, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Vektorski autoregresivni modeli – uvod i primjena u modeliranju koncentracije peludi ambrozije, 22. studenog 2018.

Alergija je pretjerano izražena reakcija imunološkog sustava na tvari iz okoline koje su obično bezazlene i neopasne. Takve tvari nazivamo alergenima, a pelud je jedan od najsnažnijih alergena. Budući da je sama peludna alergija sve prisutnija među današnjom populacijom, javlja se potreba za modeliranjem koncentracije peludi u zraku i predviđanjem njezinih budućih vrijednosti s ciljem pravovremenog djelovanja osoba koje ‘pate’ od ovakve vrste alergija. Meteorološki uvjeti poput dnevne temperature, vlažnosti zraka, vjetra i padalina igraju veliku ulogu u koncentraciji peludi u smislu taloženja, prijenosa zrakom, ispiranja uslijed padalina i slično.
Podaci kojima raspolažemo su podaci o koncentraciji peludi ambrozije u gradu Somboru, Republika Srbija, za razdoblje od siječnja 2008. do srpnja 2017. godine te podaci o meteorološkim uvjetima na mjernoj postaji u Rimskim Šančevima za isto vremensko razdoblje. Na osnovu danih podataka cilj je pronaći model koji dovoljno dobro prati kretanje tih pojava i predviđa njihove buduće vrijednosti. Pokazat ćemo kako se za takav tip podataka može koristiti i vektorski autoregresivni model kojim istovremeno modeliramo više vremenskih nizova. Na kraju je napravljena predikcija budućih koncentracija peludi te su dobivene vrijednosti podijeljene u kategorije koje se u praksi koriste - niska, umjerena, visoka i vrlo visoka koncentracija.
Primjena ovog ili sličnih modela za predikciju buduće dnevne koncentracije peludi podrazumijeva stalno pristizanje novih mjerenja, tj. novih podataka, i korekciju parametara modela u skladu s njima. U tom kontekstu ovaj se problem može svrstati u kategoriju problema iz popularnog “big data" područja.

 • izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak, Fakultet primijenjene matematike i informatike, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku: Modeliranje koncentracije peludi ambrozije, 8. studenog 2018.

Akademska godina 2017./2018.

 • Matija Klarić, Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku: Modeliranje prirasta EEG signala stacionarnim difuzijama, 7. lipnja 2018.
 • Filip Paradžik, Željka Salinger, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Metode procjene izloženosti kontaminantima u hrani, 17. svibnja 2018.
 • Steffen Remus, Faculty of Mathematics, Informatics and Natural Sciences - Department of Informatics, Hamburg University: Information Management in the Biomedical Domain: Assistive Technologies for Reading Comprehensio, 26. travnja 2018.
 • dr. sc. Dino Krupić, Filozofski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Moderatorska regresijska analiza, 19. travnja 2018.
 • mr. sc. Josipa Matotek, Građevinski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Primjena statistike u hidrologiji, 5. travnja 2018.
 • izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević, Filozofski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Osnove faktorske analize, 22. ožujka 2018.
 • prof. dr. sc. Andrew R. Barron, Yale University, USA: Proper Statistical Fitting of Adsorption Isotherms, 15. ožujka 2018.

We explore a common situation in which standard nonlinear regression is
problematic. An initial concentration of particles are introduced into a
medium with an adsorbant present. After chemical equilibrium is reached
the amount adsorbed and the concentration not adsorbe are observed and
are fit by parametrized nonlinear functions, such as the Langmuir,
Freundlich, or Dubinin-Radushkevich models, called adsorption isotherms. We show the
large sample failure of the most common nonlinear least squares procedure
and we provide and analyze two estimation procedures which do
appropriately estimate the parameters.

 • prof. dr. sc. Vesna Lužar-Stiffler, Cair-Centar d.o.o.: Bootstrap metode u biostatistici, 8. ožujka 2018.
 • Ana Bilandžić, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Panel analiza podataka - odakle krenuti, 1. ožujka 2018.
 • prof. dr. sc. Marijana Zekić-Sušac, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Modeliranje pomoću umjetnih neuronskih mreža - prednosti i nedostatci, 22. veljače 2018.
 • Filip Paradžik, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Coxov regresijski model u primjeni, 25. siječnja 2018.
 • prof. dr. sc. Đula Borozan, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: "Data envelopment" analiza - izazovi i primjena, 18. siječnja 2018.
 • izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević, Filozofski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Muke po malom uzorku, 11. siječnja 2018.
 • prof. dr. sc. Nataša Šarlija, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Upotreba logističke regresije u procjeni potencijala za rast poduzeća, 21. prosinca 2017.
 • izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak, Fakultet primijenjene matematike i informatike, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku: Mjere zavisnosti - svojstva i zamke, 14. prosinca 2017.
 • izv. prof. dr. sc. Vesna Ilakovac, Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku: Smjernice o izvještavanju istraživanja u biomedicini, 7. prosinca 2017.
 • prof. dr. sc. Mirta Benšić, Fakultet primijenjene matematike i informatike, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku: Regresijska analiza - interpretacije i zablude, 30. studenog 2017.

Korisni linkovi:

Mjesto i vrijeme

Fakultet primijenjene matematike i informatike
Trg Lj. Gaja 6, Osijek
Predavaonica 2
Četvrtak u 15:15

Učlanjenje

Pristupnica

Članovi seminara

Ekonomski fakultet u Osijeku
 • Luka Abičić
 • Ana Bilandžić
 • Antun Biloš
 • Đula Borozan
 • Martina Briš Alić
 • Ivan Kelić
 • Marinela Knežević
 • Ivan Kristek
 • Ivana Licht
 • Josipa Mijoč
 • Sanela Ravlić
 • Marina Stanić
 • Nataša Šarlija
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
 • Ana Mirković Moguš
 • Diana Moslavac Bičvić
 • Tena Velki
Fakultet elektrotehnike, računalstva i informacijskih tehnologija Osijek
 • Marinko Barukčić
 • Dragana Božić Lenard
 • Toni Varga
Fakultet primijenjene matematike i informatike
 • Mirta Benšić
 • Josip Cvenić
 • Rebeka Čorić
 • Mateja Đumić
 • Danijel Grahovac
 • Lucijana Grgić
 • Nera Keglević
 • Snježana Majstorović
 • Darija Marković
 • Dominik Mihalčić
 • Toni Milas
 • Sanja Novaković
 • Ivan Papić
 • Filip Paradžik
 • Matea Radan
 • Una Radojičić
 • Nikolina Romić
 • Željka Salinger
 • Nenad Šuvak
Filozofski fakultet Osijek
 • Vesna Bagarić Medve
 • Dino Krupić
 • Višnja Pavičić Takač
 • Silvija Ručević
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
 • Hana Begić
 • Adriana Cerovečki
 • Mario Galić
 • Marin Grubišić
 • Marijana Hadzima-Nyarko
 • Ivan Kraus
 • Siniša Maričić
 • Josipa Matotek
 • Tatjana Mijušković-Svetinović
 • Dino Obradović
 • Mihaela Teni
 • Držislav Vidaković
KBC Osijek
 • Ljiljana Širić
 • Marin Vučković
Medicinski fakultet Osijek
 • David Andrijević
 • Hrvoje Brkić
 • Matija Fenrich
 • Marija Heffer
 • Vesna Ilakovac
 • Vedrana Ivić
 • Maja Jirouš
 • Kristina Kralik
 • Dubravka Matijašić-Bodalec
 • Katarina Mišković Špoljarić
 • Mirko Pešić
 • Krešimir Šolić
 • Maja Tolušić Levak
 • Ljiljana Trtica Majnarić
Odjel za biologiju
 • Branimir Hackenberger
 • Irena Labak
Odjel za fiziku
 • Matko Mužević
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
 • Boris Lukić
 • Sanja Jelić Milković
 • Andrijana Rebekić
Pravni fakultet Osijek
 • Barbara Herceg Pakšić
 • Katarina Marošević
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
 • Ines Banjari
 • Veronika Barišić
 • Ana-Marija Cikoš
 • Lidija Dujmović
 • Marijana Grec
 • Lidija Jakobek Barron
 • Marko Jukić
 • Mirela Lučan
 • Jasmina Lukinac
 • Damir Magdić
 • Tihana Marček
 • Jelena Panak Balentić
 • Dijana Podravac
Osnovne i srednje škole
 • Marina Herceg, Ekonomska i upravna škola Osijek
 • Emina Lulić, Gimnazija A. G. Matoša Đakovo
 • Marija Kristina Imširović, Osnovna škola “Antunovac”
Ostale medicinske ustanove
 • Sanja Bekić, Specijalistička ordinacija obiteljske medicine dr. Sanja Bekić
 • Ivica Dubravica, Poliklinika Dubravica
Ostale ustanove
 • Marina Prce, Poglavarstvo grada Vukovara, odjel gospodarstva
 • Ivan Juričić, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 • Mario Jadrić, Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja