Informacije o Fakultetu

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku – Fakultet primijenjene matematike i informatike

Trg Ljudevita Gaja 6
HR-31000 Osijek

Telefoni

Centrala: +385 31 224 800
Ured za studente: +385 31 224 804
Telefaks: +385 31 224 801

Adrese elektroničke pošte

Ured dekana: ured.dekana@mathos.hr
Ured za studente: referada@mathos.hr
Računski centar: helpdesk@mathos.hr

Broj računa, matični broj i OIB

IBAN: HR8724020061101166712
Matični broj: 5769159
OIB: 56597320763

prof. dr. sc.

Kristian Sabo

Dekan

Kristian Sabo
izv. prof. dr. sc.

Zoran Tomljanović

Prodekan za znanstveno-istraživački rad

izv. prof. dr. sc.

Domagoj Matijević

Prodekan za nastavu i studente