Informacije o Fakultetu

Strategija razvoja, misija i vizija

Misija

Misija Fakulteta primijenjene matematike i informatike je pružanje otvorenog obrazovanja kroz nastavu matematike, računarstva i statistike, provođenje međunarodno relevantnih odgovarajućih znanstvenih istraživanja te prenošenje rezultata istraživanja i tehnoloških inovacija radi poticanja gospodarskog i društvenog napretka istočnog dijela Republike Hrvatske.Provedba misije te odgovarajuća  politika kvalitete temelje se na načelu promicanja izvrsnosti sljedećim postavkama:

  1. Osiguravanje visoke razine izlaznih matematičkih i IT kompetencija, kompetitivnosti te socijalnih vještina diplomanata, koje im jamče visoku zapošljivost, a poslodavci i društvo ih prepoznaju kao nositelje razvoja gospodarstva. 
  2. Popularizacija matematike i računarstva među učenicima te široj društvenoj zajednici.
  3. Osiguravanje uvjeta za internacionalizaciju studijskih programa.
  4. Osiguravanje uvjeta za relevantni znanstvenoistraživački  rad koji je prepoznat u međunarnodnom znanstvenoistraživačkom prostoru, a temelji se na međunarodnoj  suradnji, znanstvenim radovima objavljenima u viskopozicioniranim časopisima,   izobrazbom doktoranada i izradi doktorskih disertacija u suradnji s međunarnodno prepoznatim znanstvenicima i institucijama.
  5. Osiguravanje visoke razine društveno odgovornog ponašanja.
  6. Osiguranje otvorenosti, transparentnosti, etičnosti i savjesnog poslovanja.

Provedba i revizija misije podrazumijeva suradnju na svim razinama Fakulteta primijenjene matematike i informatike te vanjskih dionika. Za provedbu misije odgovorni su Fakultetsko vijeće, Dekan te Prodekani, na izvršnoj razini voditelji zavoda i katedri, voditelji adimistrativnih i tehničkih službi te Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, a na savjetodavnoj razini stalna povjerenstva Fakulteta, predstavnici studenata, alumnija te gospodarstva.

Vizija

Vizija Fakulteta primijenjene matematike i informatike je postati vodeće središte suradnje i partnerstva na međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini u srednjoeuropskoj regiji. Naša ambicija je oblikovati diplomante Fakulteta koji će biti visoko cijenjeni stručnjaci, opremljeni izvrsnim obrazovanjem i kompetencijama potrebnim za efikasno rješavanje izazova u svojim područjima djelovanja. Osim toga, želimo da naš Fakultet bude prepoznat kao institucija s društvenom odgovornošću, koja doprinosi zajednici kroz izvanredno znanstveno, obrazovno i stručno djelovanje.