Sveučilišni prijediplomski studij Matematika

Sveučilišni prijediplomski studij Matematika na Fakultetu primijenjene matematike i informatike je suvremeni studijski program koji se temelji na najnovijim saznanjima i suvremenim studijskim programima renomiranih europskih sveučilišta. Ovaj studij će vas uvesti u fascinantni svijet matematike i pri tome pružiti priliku da steknete izuzetno važne vještine, analitički pristup rješavanja problema te sposobnost primjene matematičkih koncepata u različitim disciplinama. Osim toga, kroz interaktivne nastavne metode i suradnju s vrhunskim stručnjacima, imat ćete priliku razviti kritičko razmišljanje i samostalnost. Poticajno okruženje u kojem se nalaze naši studenti dugoročno će vas usmjeriti na akademsku izvrsnost i pripremiti za uspješan nastavak studija na diplomskom studiju po vašem izboru.

Mathematics is a more powerful instrument of knowledge than any other that has been bequeathed to us by human agency.

René Descartes

Nositelj / izvođač studija: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku / Fakultet primijenjene matematike i informatike

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Sveučilišni / a prvostupnik / prvostupnica (baccalaureus / baccalaurea) matematike (univ. bacc. math.)

Trajanje studija: tri godine (šest semestara), pri čemu će kandidat sakupiti minimalno 180 ECTS bodova

Status studija: redoviti

Sustavno naučite matematičku teoriju, razvijte sposobnosti praktične primjene stečenog znanja te rješavanja problema iz drugih područja uz primjenu matematičkih modela i računala, izgradite analitički način razmišljanja, stecite sposobnost organizacije te analize i prezentacije podataka te odgovarajuće komunikacijske i prezentacijske vještine.

Sveučilišni prvostupnik matematike osposobljen je za obavljanje poslova u gospodarstvu, državnoj upravi i javnom sektoru koji zahtijevaju temeljna znanja iz područja matematike i informatike, kao i za nastavak studija na diplomskoj razini u različitim smjerovima poput financijske matematike, statistike, računarstva, nastavničkog studija ili bilo kojeg drugog srodnog studija.

Način završetka studija: polaganje svih ispita te izradom završnog rada koji uključuje proučavanje postojeće literature na zadanu temu i prezentiranje rada.