Diplomski studij – Nastavnički studij matematike i informatike

Sveučilišni diplomski nastavnički studij matematike i informatike je inovativan program usmjeren na modernizaciju i unapređenje nastavnih metoda i sadržaja. Razvijen s ciljem zadovoljavanja aktualnih potreba tržišta rada i obrazovnog sektora, ovaj studijski program odražava dinamične trendove u gospodarstvu i obrazovanju.

Izgradnja kurikuluma studija temelji se na opsežnim istraživanjima i razmjeni iskustava s akademskim stručnjacima s domaćih i stranih sveučilišta, čime se osigurava internacionalna konkurentnost i relevancija programa. Aktivna suradnja Fakulteta s poslovnim subjektima, nevladinim udrugama i obrazovnim institucijama iz lokalne zajednice doprinosi praktičnoj orijentaciji i neposrednoj primjeni teorijskih znanja u stvarnom svijetu.

Kontinuirani dijalog s alumni članovima, kroz Alumni klub i Matematički klub Fakulteta, osigurava da se program neprekidno osvježava i prilagođava promjenjivim potrebama diplomiranih studenata, bilo da se radi o daljnjem obrazovanju ili profesionalnom razvoju. Ovaj diplomski studij predstavlja polazište za one koji teže biti inovatori u podučavanju, prilagođavajući se izazovima suvremenog doba i oblikujući budućnost edukacije u području matematike i informatike.

Naziv studija: sveučilišni diplomski studij Matematika i informatika;  smjer: nastavnički

Nositelj / izvođač studija: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku / Fakultet primijenjene matematike i informatike

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Sveučilišni / a magistar / magistra edukacije matematike i informatike (univ. mag. educ. math. et inf.)

Trajanje studija: dvije godine (četiri semestra), pri čemu će kandidat sakupiti minimalno 120 ECTS bodova

Status studija: redoviti

Steknite titulu magistra edukacije matematike i informatike i postanite vodeća snaga u oblikovanju obrazovnog sutra. Naš program je dizajniran ne samo da vas osposobi, već i da vas inspirira da vodite i inovirate u učionicama širom zemlje. Kao magistri, bit ćete stručnjaci u organizaciji edukativnog procesa, sposobni za jasno i efikasno prenošenje kompleksnih matematičkih i informatičkih koncepta. Vaša nastava će biti više od lekcija; to će biti most koji povezuje učenike s jezikom brojeva i tehnologije, otvarajući im vrata za razumijevanje svijeta oko njih.


Magistri edukacije matematike i informatike, osim rada u osnovnoj i srednjoj školi, također su pripremljeni za daljnje usavršavanje u akademskom svijetu, te su opremljeni temeljima potrebnima za doprinos u znanstvenoistraživačkim projektima. Njihova edukacija odražava duboku posvećenost razvoju inovativnih pedagoških pristupa, s naglaskom na kritičko razmišljanje i integrativno učenje koje prati suvremene trendove i tehnološki napredak. Kroz ovaj program, magistri edukacije dobivaju ne samo pedagoške vještine već i inspiraciju za životni vijek učenja i rasta, kako bi se oblikovalo buduće generacije i postavili temelji za napredno obrazovanje.


Način završetka studija: polaganje svih ispita, izrada diplomskog rada u kojemu je potrebno samostalno istražiti i prezentirati zadanu temu u pisanom obliku.