Knjižnica Fakulteta

Knjižnica Fakulteta primijenjene matematike i informatike počinje s radom kao Knjižnica Odjela za matematiku odmah nakon osnutka Odjela za matematiku (1. listopada 1999.). Početni fond knjižnice nastao je od knjiga i časopisa Zavoda za primijenjenu matematiku i putem donacija (PMF – Matematički odjel, Sveučilište u Zagrebu, gđa Zlata Preka, g. Zlatko Tadić, prof. dr. Krešimir Veselić). Ubrzo nakon osnutka Odjela za matematiku počinje intenzivna nabava knjiga i časopisa značajnih svjetskih izdavača (Springer – Verlag, Cambridge Univ. Press, American Math. Soc., SIAM, Math. Asoc. of America, London Math. Soc., McGraw Hill itd.).

Knjižnica je od osnutka nekoliko puta mijenjala lokaciju te se sada nalazi u prizemlju zgrade na Gajevom trgu broj 6. Uz knjižnicu nalazi se i čitaonica opremljena s tri računala za pretraživanje online kataloga knjižnice, bibliografskih i full-text baza podataka časopisa te za pristup matematičkim udruženjima. Knjižnica i čitaonica nalaze se na površini od 150m2. Za knjižnicu je izrađena vlastita baza podataka za knjige i periodiku dostupna putem Interneta. Knjižnica redovito prima 270 naslova periodike, od koji preko većina dolazi kao razmjena za vlastiti časopis Mathematical Communications.

Nakon osnutka Odjela za fiziku i Odjela za biologiju (travanj 2005.) Knjižnica radi obradu knjižnične građe prenesene s Filozofskog fakulteta.

Knjižnica danas obavlja knjižničnu djelatnost za navedene Odjele.


Djelatnici

Mirna Šušak Lukačević

prof. matematike i informatike, viša knjižničarka


Osnovne Informacije

Radno vrijeme
ponedjeljak – petak
7:30 – 14:30 (za korisnike)

Adresa
Knjižnica
Trg Ljudevita Gaja 6
31000 Osijek

Kontakt
Tel: 031 224 813
e-mail: knjiznica@mathos.hr


Posudba građe

Studenti mogu posuditi knjige uz sljedeće uvjete:

  • prilikom učlanjenja potrebno je pokazati studentsku iskaznicu
  • učlanjenje je besplatno
  • student može biti zadužen za najviše 3 knjige, a pojedinu knjigu student mora vratiti u roku od 15 dana

Časopisi se ne mogu iznositi iz čitaonice. Ista odredba vrijedi i za referentnu građu (enciklopedije, rječnici, priručnici…).


Online baze

MathSciNet je opsežna baza podataka koja sadrži svjetsku matematičku literaturu objavljenu od 1940. godine. Ona preko interneta pruža pristup bibliografskim podacima matematičke literature. Za dopunjavanje podataka i poboljšanja brine se AMS – American Mathematical Society. AMS je jedno od najpoznatijih svjetskih matematičkih udruženja i među glavnim je objavljivačima matematičke literature.

Zentralblatt Math je najkompletnija i najstarija baza podataka za pregled sažetaka iz matematičkih časopisa. Baza sadrži više od 2,8 milijuna unosa iz više od 3.500 časopisa.

DOAJ

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu

SCOPUS

WOS 


Elektronički časopisi

Preko računala u čitaonici omogućen je pristup velikom broju časopisa svjetskih matematičkih udruženja u “e” obliku.


Elektroničke knjige

Preko IP adresa Odjela dostupna je kolekcija Springerovih e-knjiga Mathematics and Statistics (2014-2016). Na sljedećim linkovima nalaze se popisi dostupnih knjiga 

Springer e-books 2014
Springer e-books 2015
Springer e-books 2016

Knjige su dostupne preko linka https://rd.springer.com, u ponuđenu tražilicu kopirati/upisati naslov koji želimo iz danih popisa te godinu izdanja. Pristup je platio Odjel i biti će trajno otvoren.


Edukacija korisnika

Online pretraživanje baza podataka – lekcija 1

Lekcija 1a: Kako pretraživati baze podataka? 

Journal Citation Reports pojmovi