Kako nas pronaći

Fakultet primijenjene matematike i informatike
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Trg Ljudevita Gaja 6
HR-31000 Osijek
tel: +385 31 224 800
faks: +385 31 224 801
e-mail: math@mathos.hr