Pravni spisi

Izvješća

When you collapse an accordion item and save, it will automatically display collapsed in front end

Poslovnici

When you collapse an accordion item and save, it will automatically display collapsed in front end

Zapisnici s Vijeća Odjela za matematiku

Zapisnik s 248. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 247. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 246. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 245. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 244. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 243. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 242. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 241. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 240. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 239. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 238. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 237. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 236. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 235. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 234. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 233. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 232. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 231. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 230. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 229. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 228. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 227. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 226. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 225. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 224. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 223. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 222. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 221. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 220. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 219. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 218. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 217. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 216. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 215. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 214. sjednice Vijeća Odjela – Izborna sjednica
Zapisnik s 213. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 212. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 211. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 210. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 209. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 208. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 207. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 206. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 205. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 204. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 203. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 202. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 201. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 200. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 199. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 198. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 197. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 196. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 195. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 194. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 193. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 192. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 191. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 190. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 189. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 188. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 187. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 186. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 185. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 184. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 183. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 182. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 181. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 180. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 179. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 178. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 177. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 176. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 175. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 174. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 173. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 172. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 171. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 170. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 169. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 168. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 167. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 166. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 165. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 164. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 163. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 162. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 161. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 160. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 159. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 158. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 157. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 156. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 155. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 154. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 153. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 152. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 151. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 150. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 149. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 148. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 147. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 146. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 145. sjednice Vijeća Odjela
Zapisnik s 144. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 143. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 142. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 141. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 140. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 139. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 138. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 137. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 136. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 135. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 134. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 133. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 132. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 131. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 130. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 129. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 128. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 127. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 126. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 125. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 124. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 123. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 122. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 121. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 120. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 119. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 118. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 117. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 116. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 115. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 114. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 113. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 112. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 111. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 110. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 109. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 108. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 107. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 106. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 105. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 104. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 103. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 102. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 101. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 100. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 99. sjednice Vijeca Odjela
Zapisnik s 98. sjednice Vijeca Odjela

Studenti

Uvjeti napredovanja

Ostali sadržaji

Dokumenti i ostali spisi

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti – NN 119-2022. – 14.10.2022.

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti – NN 151/22 – 22.12.2022.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama – NN 56/2022.

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje – NN 9/2019 – 27.12.2018.

Dodatak I Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje – 27.12.2018.

Statut Studentskog zbora Fakulteta primijenjene matematike i informatike – 14.7.23.

Eticki kodeks Sveucilista Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Uredba o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj – NN 78/2023

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika

Pravilnik o cjeloživotnom učenju – lipanj 2019.

Pravilnik za provedbu postupka vrednovanja studijskih programa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – travanj 2022.

Pravilnik o dodjeli počasnog znanstvenog zvanja znanstvenik emeritus i znanstveno-nastavnog ili umjetničko-nastavnog zvanja professor emeritus na Sveučilištu JJS u Osijeku

Zakon o radu – pročišćeni tekst – NN 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22

Zakon o zaštiti na radu – pročišćeni tekst – NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18

Odluka Senata o izvodjenju nastave vanjska suradnja

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama – pročišćeni tekst – neslužbeni

Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama

Pravilnik o vođenju registra studentskih udruga i drugih studentskih organizacija

Zakon o udrugama – pročišćeni tekst zakona – NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22 na snazi od 01.01.2023.

Zakon o obavljanju studentskih poslova – NN 96/18 – na snazi od 8.11.2018.

Prravilnik o sprječavanju nepotizma na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – ožujak 2017.

Pravilnik o sukobima interesa i obveza – ožujak 2017.